Публикация

По покана на Британския съвет, проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. изнесе пленарна лекция на тема „Медицината и новите технологии – настояще и бъдеще“

Това се случи в рамките на Седмото издание на Софийския фестивал на науката


По покана на Британския съвет, в рамките на Седмото издание на Софийския фестивал на науката, проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. изнесе пленарна лекция на тема „Медицината и новите технологии – настояще и бъдеще“.
За поредна година София отново бе столица на науката от 11 до 14 май в новия си дом в София Тех Парк. Седмото издание на фестивала по традиция предлага страхотна програма от над 65 събития за всяка възраст, професия и занимание. Организитор е Британският съвет, а събитието е под патронажа на Министерството на науката и образованието и е част от Календара на културните събития на Столична община.
Ректорът на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) запозна огромната младежка аудитория с възможностите на един от най-модерните клонове в медицината – новите технологии в минимално-инвазивната хирургия (МИХ). За повечето хора те са толкова авангардни, че идеите за някои от тях граничат с научната фантастика. Освен специфичните знания и умения, съвременният хирург е изправен пред предизвикателството да притежава и редица познания извън сферата на медицината. Проф. Томов разказа как в исторически план минимално-инвазивната хирургия претърпява съществено развитие, за да достигне до съвременните си постижения в области като лапароскопската хирургия, роботизираната хирургия, single-port хирургията (през един отвор) и ХАЙФУ технологиите чрез високофокусиран ултразвук, наричани още „Хирургията без скалпел на 21 век“. По време на презентацията младите хора имаха възможност да гледат интересни видиа и да се убедят, че всички тези технологии се използват успешно в България и по-точно в Медицински университет – Плевен, открояващ се с профила си на новатор. Във висшето училище в Плевен всички клонове на минимално-инвазивната хирургия са не само поглед към бъдещето, но и реално настояще, което се прилага не само в клиничната практика при лечението на пациенти, а и в обучението на студенти, докторанти и специализанти.

Коментари