Нов член на екипа на МК "Доверие"
Нов член на екипа на МК "Доверие"
Нов член на екипа на МК "Доверие"
Медицински комплекс "Доверие"
Медицински комплекс "Доверие"
Лечебно заведение
Нов член на екипа на МК "Доверие"

Нов член на екипа на МК "Доверие"

От 15.05.2017 г. доц. д-р Зинаида Гаранина - хирург онколог ще бъде част от екипа на МК "Доверие" АД

Повече информация за доц. д-р Гаранина можете да намерите на сайта на МК "Доверие" - тук

Мнения