Публикация

Реимунизацията срещу туберкулоза вече не е задължителна

Премахва се и пробата Манту за децата на 17 години


Реимунизацията срещу туберкулоза вече не е задължителна

Управителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Глинка Комитов е информирал директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК), че се премахва задължителната реимунизация срещу туберкулоза с БЦЖ ваксина, както и проба Манту на децата на 17-годишна възраст. 

Това е указано с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за имунизациите в Република България (Обн., ДВ, бр.38 от 12 май т.г.) и влиза в сила от 16 май 2017 г.

Директорите на РЗОК следва да информират договорните си партньори за промяната.
 

Коментари