Публикация

17 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ХИПЕРТОНИЯТА

XI-та национална здравна кампания се провежда днес от 10 до 16 ч. в 11 града у нас


На 17 май, по повод Световния ден  на артериалната хипертония, по инициатива на Българската лига по хипертония, Българското кардиологично дружество, Българският червен кръст, Асоциацията на студентите медици в България, Microlife България и Бьорингер Ингелхайм България ще се проведе XI-та национална здравна кампания под мотото „АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ КАТО ОСНОВЕН РИСКОВ ФАКТОР ЗА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ“. Официално ще бъде открита в 11ч. на пл. ″Света Неделя″ №7 (до входа на МЕТРО станция Сердика) в София.

ПМ и АХ са двe от най-честите заболявания в кардиологичната практика, които при голяма част от пациентите се съчетават, повишават риска от мозъчен инсулт   и общата смъртност. В 24% от случаите първата клинична проява на ПМ е мозъчният инсулт.

Поради високата честота на АХ, тя е най-важният и независим фактор за възникване на ПМ. АХ е свързана с развитието на левокамерна хипертрофия, нарушено камерно пълнене, забавяне скоростта на предсърдното провеждане, разширяване на лявото предсърдие. Всички тези структурни и функционални сърдечни промени благоприятстват развитието на ПМ и увеличават риска от тромбоемболични усложнения.

Други рискови фактори, за които има доказателства, че са свързани с повишен риск за ПМ са повишеното пулсово налягане, сърдечната недостатъчност, клапна (особено митрална) стеноза и исхемична сърдечна болест, наличието на захарен диабет, хипертиреоидизъм, тежки инфекции, белодробна патология, сънна апнея, инсулт, генетична предразположеност, алкохолна злоупотреба и тютюнопушене.

Честотата на ПМ се удвоява с всяка декада след 50 години и достига 10% при лицата на възраст над 75 години. При мъжете и жените с АХ, рискът за възникване на ПМ е 1.4 и 1.5 пъти по-голям в сравнение с общата популация здрави лица при равни други условия. Налице са тенденции за увеличаване на средната възраст на общата популация в страните в Европа и Северна Америка, като се очаква броят на пациентите с ПМ да нарасне 2.5 пъти в следващите 50 години.

Първичната профилактика с ефективен контрол на АХ, както и регистриране на безсимптомно протичащите пристъпи от аритмия е новия правилен подход при ПМ, тъй като предишните терапевтични стратегии акцентират предимно върху контрола на сърдечната честота и ритъма, както и профилактика на усложненията при пациенти, които вече са с регистрирано ПМ. 

Идеята за профилактиката на АХ и ПМ е в основата на кампанията „АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ КАТО ОСНОВЕН РИСКОВ ФАКТОР ЗА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ“, за намаляване на заболеваемостта, смъртността и здравните разходи при лечението им. 

На 17 май 2017г., от 10 до 16 ч., в единадесет града от страната на публични места ще бъдат разположени пунктове, където гражданите ще бъдат консултирани безплатно за проблеми, свързани с хипертонията и предсърдното мъждене, ще се правят безплатни измервания на кръвно налягане с електронни апарати, снабдени с Afib-технология за откриване на ПМ, без ЕКГ. Тази технология е подходящ и сигурен метод за скрининг на асимптомно ПМ в домашни условия за профилактика на мозъчен инсулт и за проследяване ефективността на лечение на пациенти с артериална хипертония и/или с риск от ПМ.

 

17 май, сряда, 10-16 ч.

 • София – пл. ″Света Неделя″ № 7 (до входа на МЕТРО станция Сердика)
 • София – до подлеза на хотел Плиска, бул. „Цариградско шосе“ 10В
 • Пловдив - площад Централен (от западната страна, срещу Централна поща)
 • Благоевград - ул. „Тодор Александров“ (пред магазин Билла и Съдебната палата)
 • Стара Загора – Централен парк “5 ОКТОМВРИ” (до фонтаните)
 • Бургас - ул. „Александровска”, пред сградата на Общината
 • Варна – вход Морска градина (от страната на Икономически университет)
 • Русе - площад „Свобода”, срещу Съдебна палата
 • Плевен - площад „Възраждане” до фонтаните, Община Плевен
 • Хасково - пешеходна зона между Общински и Областен съвет
 • Търговище - идеален център пред Драматичния театър и Библиотеката
 • Добрич - бул. „25-ти септември“, пред бившата сладкарница „Ропотамо“

Скрининговите проучвания, направени на публични места през годините сочат данни за висока честота на АХ, но и за повишен процент на контролирана хипертония в общата популация и недостатъчен контрол на хипертонията при вече настъпили усложнения. Това мотивира провеждането на информационните кампании и измервания на артериално налягане в Световния ден на хипертонията, по инициатива на Българската лига по хипертония и партньори.  

Коментари