Публикация

Ревизия на пластика на кръстна връзка: възстановяване на предната кръстна връзка чрез собствени сухожилия

Пациентите са хора в активна възраст и успешната операция им връща качеството на живот, с което са свикнали


Реконструкция на предна кръстна връзка бе една от темите на XI конференция на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология. Форумът се проведе на 12 и 13 май 2017 г. във Варна и в него участие взеха световноизвестни хирурзи. Основен акцент в научната програма бе хирургията на живо. Чрез видео връзка присъстващите имаха възможност да наблюдават и да обсъждат операции в реално време.   

Световноизвестният хирург проф. Давид Дежур запозна колегите си от България с ревизионна операция на предна кръстна връзка, показана на Конференцията по видео мост. Преди 4 години пациентът е претърпял такава възстановителна операция. След повторна травма при игра на футбол се е получило ново скъсване. Първата реконструкция е била направена със сухожилие, взето от капачката на коляното.

При повторната операция отново трябва да бъде възстановена стабилността на ставата. Освен това се работи в по-трудни условия поради промените в костта в резултат на предишната операция, както и нуждата от отстраняване на фиксиращите импланти. Необходимо е да се възстановят коленната механика и подвижност. За целта беше използван присадък от сухожилията на M. Semitendinosus и M. Gracilis. Това са т. нар. сгъвачи на коляното от вътрешната страна, които имат заместваща функция. Заедно с големия мускул на бедрото (biceps femoris) те осъществяват свиването на коляното. На практика имаме допълнителен мускул, чрез който тази функция се осъществява, така че сухожилията могат да бъдат „жертвани“. Взема се едно, а по-често две сухожилия и връзката се възстановява. Тя се разполага между подбедрицата и бедрената кост (фемур).

Поради предишната операция в демонстрационната техника проф. Дежур използваше изместени канали – отново пласирани в подбедрицата и във фемура, но с различна входна точка. Така се компенсира липсата на кост в зоната на предишното поставяне на присадък, взет от сухожилието на капачката. Резултатът е  възстановена стабилност на предната кръстна връзка и фиксация, която ще позволи нормална функция на коляното в дългосрочен план.

Проблемът при повторна операция е, че вече има увреждане на костта, резултат от предишната. Новата връзка трябва да бъде съобразена с тези анатомични особености. Тънкостта при операцията е, че понякога се налага пластика в зоната, в която е бил предишният присадък. След травмата се получава дефект, който невинаги позволява стабилна фиксация на костта.

В тези случаи може да се извърши двуетапна операция. На първия етап костта се замества с присадък от пациента или от тъканна банка. Вече имаме и синтетични заместители – изкуствена кост. За мен по-удачен е вариантът, при който проблемът може да се реши с една операция. Минава се през нов канал, който е правилно центриран в костите, с различна входна точка и се използва здрава кост. 

Такива операции се извършват успешно и в България. Възстановителният процес е между 3 и 6 месеца, като се изисква продължителна рехабилитация под ръководството на специалист кинезитерапевт. След пълното възстановяване може да се води пълноценен живот и да се  спортува. Това е важно, защото пациентите са хора в активна възраст и успешната операция им връща качеството на живот, с което са свикнали. 

Коментари