Публикация

Съдът отмени Националната здравна карта

Съдът отмени Националната здравна карта

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС


Съдът отмени Националната здравна картаВърховният административен съд отмени Националната здравна карта. 

Това съобщава Центърът за защита правата в здравеопазването, като уточнява, че решение № 202 от 24.03.2016 г. на Министерския съвет за утвърждаването й е обявено за нищожно.

Делото е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници и ЦЗПЗ. Ответници по него са Министерският съвет и Министерството на здравеопазването. 

Според магистратите (съдии Румяна Папазова – председател на състава, Атанаска Дишева – докладчик, и Тодор Тодоров) решението на Министерския съвет е нормативен акт и поради това, че същият не е обнародван в „Държавен вестник“, се отменя като нищожен. Съдът споделя и останалите аргументи на жалбоподателите, без да ги анализира и да излага допълнителна обосновка, заради наличието на нищожност. 

Задължителния характер на Националната здравна карта засяга не само интересите на лечебните заведения, но също така и на отделните лекари, медицински специалисти и всички здравноосигурени лица. Картата има многократно действие, защото с нея всяка година се определя на кои болници ще бъде дадено съгласуване за инвестиционно намерение, кои от съществуващите ще могат да сключат договор с НЗОК и за кои дейности. 

Отмяната на Националната здравна карта, заедно с отменената Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК сключва договори, приета с Постановление на МС № 45/09.03.2016г., премахват две от най-съществените пречки за развитието на българското здравеопазване, повишаване на качеството на медицинските услуги и на достъпа до тях, изтъкват от сдружението.

Според ЦЗПЗ двата нормативни акта са поставили лекарите и пациентите в тотална зависимост от министъра на здравеопазването. 

Те блокираха развитието на здравната мрежа и инвестициите в лечебните заведения. Самото Министерство на здравеопазването нарушаваше разпоредбите им, какъвто например беше случаят с инвазивната кардиология на държавната болница в Русе, официално открита преди няколко дни. 

С отмяната на Националната здравна карта се премахва противоречието между броя легла в разрешението за дейност и броя легла по договор с НЗОК, като по този начин отпада и лимитът върху медицинската дейност“, допълват от Центъра за защита правата в здравеопазването.

Решението на съда подлежи на обжалване пред петчленен състав.

Коментари