Публикация

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕТО MAMMAPRINT®

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕТО MAMMAPRINT®

Какъв е рискът от развитие на метастази при пациенти с рак на гърда и необходимо ли е подлагането им на химиотерапия? Генетичният тест Mammaprint® дава отговор на тези въпроси.


MammaPrint® e генетичен тест, който чрез анализ на определени гени оценява риска от възникване на метастаза при пациенти с рак на гърда в ранен стадий. Изследва целия познат процес на възникване на разсейки. Това включва оценката на 70 гена, които са в основата на този процес. Тези гени предопределят метастатичния процес.

MammaPrint® е изследване, което разделя пациентите само на две категории: с висок или нисък риск от образуване на метастази. Може да даде категоричен отговор на въпроса дали един пациент трябва да премине през химиотерапия или не. Това го прави иновативен и незаменим помощник на онколога, при назначаване химиотерапия на жени, с ранно диагностициран карцином на гърда.

За кого е подходящо изследването MammaPrint®?

Жени с първичен инвазивен карцином на гърда. MammaPrint®
Клиничен стадий: Т1, Т2 или операбилен Т3 с или без ангажираност на LN 1до 3.
Her 2 neu-
ER+/-
PR+/-

Материал за изследването: туморно блокче
Резултат: до 10 работни дни
Изследването се извършва в: Амстердам, Холандия

 

Коментари