Публикация

Д-р Цв. Димитров: Реформата е тежка, но трябва да продължи

Д-р Цветомир Димитров, директор на столичната Първа МБАЛ-София, пред Хелт медия.


Д-р Димитров, какво очаквате от новия министър на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова по отношение на реформата в болничната помощ?
Всички очакваме нещата да се променят.

Истината е, че министър Нанев започна тази реформа, която е много неблагодарна, защото досега нищо конкретно не е правено в тази сфера. 

Очаквам редуциране на някои болници, инвестиране в другите в по-голям размер, изработване на здравна карта. Да се подходи според това доколко болниците отговарят на медицинските стандарти. Тези, които са в съответствие със стандартите, да бъдат запазени. Които не отговарят трябва да се трансформират в спешни центрове, в болници за долекуване, за рехабилитация.      

Реформата е тежка, но трябва да продължи. Това е пътят, просто трябва да се довърши започнатото.

И се надяваме с новия министър това да стане.  С високи надежди сме.

Какво е мястото на една общинска болница с системата на здравеопазването?
Мястото  е по-различно от това на университетските болници. Общинските болници обхващат по-широка маса от населението, поемат социално слабите. По-масово преглеждат.

Има ли разлика между общинските болници в град като София и в малките населени места?
Разлика би било силно казано. При всички случаи целта на общинската болница е да обслужва населението в съответната община със специализирана медицинска помощ, а също да предоставя спешна помощ.

Хубавото при нас е, че Столичната община се грижи за оборудването на болницата с медицинска техника. Разполагаме с едни от най-новите  медицински апарати.

Предстои закупуване на ядрено-магнитен резонанс. Имаме скенер, ехокардиограф... Даже в момента техниката ни е по-обновена, отколкото е в някои университетски болници.  

Повечето общински болници имат проблем с кадрите. Какво е положението при вас?
Въпросът е сериозен за цяла България. И при нас е трудно с високоспециализираните кадри, но се надяваме с тази нова техника и с по-достойно заплащане да привлечем повече кадри.

Коментари