Публикация

Няма намаление на средствата, определени за направления

Твърдението за 20% намаляване на направленията не отговаря на истината


Няма намаление на средствата, определени за направления

Във връзка с публикации в медии за 20-процентно намаляване на регулативните стандарти на общопрактикуващите лекари и на лекарите специалисти от извънболничната медицинска помощ в сравнение с първото тримесечие на 2017 г., Националната здравноосигурителна каса заявява, че това твърдение не отговаря на истината. 

Некоректността на информацията се потвърждава от справките в информационната система на институцията за отпуснатите направления за първото и за второто тримесечие на т.г. за изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), както следва: 

Брой направления за специалист - Бланка МЗ-НЗОК№3, за I-во и II-ро тримесечие на 2017 г., определени на РЗОК, за изпълнители на ПИМП и СИМП:


                                I-во тримесечие                     II-ро тримесечие

ПИМП                    1 366 140                                 1 363 485
СИМП                       246 991                                    249 646

Общо:                    1 613 131                                 1 613 131

Коментари