Публикация

Ще получим още 7,6 млн. евро помощ за борба с туберкулозата


Правителството одобри проект на споразумение за продължаване на финансирането на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”.

С него страната ни ще получи от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария близо 7 милиона и 600 хиляди евро безвъзмездна помощ за периода 2010-2012 г. Средствата ще подпомогнат изпълнението на дейностите, свързани с превенцията и контрола на туберкулозата у нас.

От началото на програмата в края на 2007 г. до приключването на фаза 2 през 2012 г. фондът ще предостави по нея общо 14,2 млн. евро.

Като резултат от продължаването на изпълнението на програмата се очаква увеличаване на относителния дял на новооткритите пациенти с успешен изход от лечението (от 80% през 2004 г. до над 85% през 2012 г.).

Допълнително 43 800 души от целевите групи в риск - от ромската общност, с алкохолна и наркотична зависимост, бежанци и търсещи убежище, деца на улицата, ще бъдат обхванати от дейностите по активен скрининг за риска от туберкулоза.

 

Коментари