Публикация

EMА преразглежда нежелани реакции при някои антибиотици

EMА преразглежда нежелани реакции при някои антибиотици

Във фокуса са медикаменти, използвани за системно (през устата или инжекционно) и инхалаторно приложение (чрез вдишване)


EMА преразглежда нежелани реакции при някои антибиотициЕвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преразглеждане на дълго продължаващи нежелани лекарствени реакции (НЛР), за които е известно, че може да се наблюдават при употреба на системните и инхалаторни хинолонови и флуорхинолонови антибиотици, съобщават от ИАЛ. Прегледът се съсредоточава върху НЛР с дълготраен ефект, засягащи главно мускуло-скелетната нервна система, пише в. „Дума“.

Преглеждат се лекарства с активни вещества циноксацин, ципрофлоксацин, еноксацин, флумекин, левофлоксацин, ломефлоксацин, моксифлоксацин, нелидиксова киселина, норфлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин, пипемидова киселина, прулифлоксацин и руфлоксацин. Този преглед засяга само лекарствата, използвани за системно (през устата или инжекционно) и инхалаторно приложение (чрез вдишване). Лекарствените продукти, които се прилагат върху кожата, в очите и ушите, не са включени в този обзор.

Хинолоните и флуорхинолоните са широко предписвани в ЕС и предоставят значителни възможности за лечението на сериозни, животозастрашаващи бактериални инфекции. Те са широкоспектърни антибиотици, които са активни срещу т.нар. грам-отрицателни и грам-положителни бактерии.

Прегледът се извършва по искане на Германския регулаторен орган (BfArM) въз основа на чл. 31 на Директива 2001/83/ЕС, предизвикано от постъпили съобщения за нежелани лекарствени реакции с дълготраен ефект в националната база данни за НЛР и в публикуваната научна литература, става ясно от публикацията.

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към ЕМА ще оцени всички налични данни и ще определи дали е необходимо да се въведат нови мерки за свеждане до минимум на тези рискове, или за промяна на информацията относно употребата на въпросните лекарства.

Пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителната агенция по лекарствата. Те могат и да попълнят и да изпратят формуляра за съобщаване на НЛР от немедицински лица, публикуван на електронната страница на ИАЛ, или по пощата.

За допълнителни разяснения можете да се обаждате в отдел „Лекарствена безопасност“ към ИАЛ на тел. 02/890 34 17, допълва изданието.

Коментари