Публикация

НСОПЛБ: Да не прехвърлят средства от едно перо в друго, при нужда да се ползва резервът на касата

НСОПЛБ: Да не прехвърлят средства от едно перо в друго, при нужда да се ползва резервът на касата

Направено е вътрешно преразпределение, което ограничава общопрактикуващите лекари да консултират с колеги от СИМП


НСОПЛБ: Да не прехвърлят средства от едно перо в друго, при нужда да се ползва резервът на касатаДа не се допуска прехвърляне на средства от едно перо в друго. 
За това призовават от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България в писмо до всички заинтересовани институции, относно регулативните стандарти.

"Ако някъде е необходима обоснована компенсация, да се ползва резервът на НЗОК. Същият не трябва да бъде предварително разпределян като „разписан“ бюджет, което е определено погрешна политика, и не може да бъде обект на предварително договаряне в процеса на преговори по Националния рамков договор, както се процедира", отбелязва сдружението.

Вчера Националната здравноосигурителна каса обяви, че няма намаление на броя направления в извънболничната помощ за второто тримесечие спрямо първото на 2017 г. От НСОПЛБ обаче коментираха, че са намалени направленията за личните лекари за сметка на тези за специалисти. Предоставят и конкретни цифри:

Броят направления за ПИМП за второто тримесечие е с 2655 по-малък, сравнен с първото. Броят направления за СИМП за второто тримесечие е с 2655 по-голям, сравнен с първото“.

По незнайно какви причини е направено вътрешно преразпределение, което намалява възможността на ОПЛ да консултират с колеги от СИМП, а увеличава възможността на колеги от СИМП да консултират със свои колеги също от СИМП“, коментира сдружението на семейните лекари.

То изтъква, че не е против увеличаването на възможността колегите им в СИМП да насочват пациенти за консултации, а е против намаляването на възможността общопрактикуващите лекари да провеждат консултации на пациентите си.

Пълния текст на писмото, изпратено до здравния министър проф. Николай Петров, заместник-здравния министър д-р Мирослав Ненков, до председателя на Комисията по здравеопазване д-р Даниела Дариткова, управителят на НЗОК д-р Глинка Комитов и до председателя на БЛС, може да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

26_rotavirus__.pdf

Коментари