Публикация

КНСБ е срещу промяната в изплащането на болничните


Ръководството на КНСБ се обяви категорично против предложението да не се изплаща обезщетение на работника за първия ден при отсъствие по болест. Организацията окачестви като манипулацията думите на управителя на НОИ Христина Митрева, че „синдикатите са почти съгласни с направеното предложение”.

„Работодателите и НОИ не желаят да използват всички възможности за контрол, предоставени от законодателството, поради което с направеното предложение се наказват всички български граждани, които по обективни причини ползват болничен лист.

Държим да припомним, че редица правителства, включително и настоящето, от 2000 г. досега намалиха осигурителните вноски общо с 14%, с което драстично се увеличи дефицитът на НОИ с още 2,5 милиарда лева.
Напомняме, че съгласно правната уредба, регламентираща осигуряването при болест -   работниците и служителите плащат тези вноски за целия период на осигуряването, а не за части от него.
Направеното предложение от г-жа Митрева грубо нарушава чл. 12 и чл. 13, т.1 и 2. от Европейската социална харта /ревизирана/, която правителството на България е ратифицирало”, посочва Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Синдикалната организация не приема и направеното предложение за промяна на режима за ползване на платения годишен отпуск.

Ръководството на КНСБ заявява, че за пореден път се прави опит да се орежат права и да се намалят доходите на хората на наемния труд, като оправданието е  икономическата криза.

Ако бъдат приети направените предложения, структурите на КНСБ ще организират и проведат протестни и стачни действия.

 

 

 

 

Коментари