Публикация

Ревизионно ендопротезиране: смяна на износена колянна става със съпътстващи тежки костни дефекти и нестабилност

Методът се използва се в случаите с увреди на връзките на коляното, когато стандартните протези не могат да осигурят необходимата стабилност за безпроблемно функционииране на новата изкуствена става


От 11 до 13.05.2017 в комплекс Слънчев ден, Варна, се проведе 11-тата годишна среща на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология. В програмата на конференцията водещи специалисти от страната и чужбина запознаха колегите си от България с най-новите постижения и оперативни техники в областта на лечението на увредите на колянна и раменна стави.

Професор Торстен Герке от Ендо Клиник в Хамбург представи своя опит в областта на ревизионното колянно ендопротизиране. Клиниката е най-голямата в света с над 9000 замествания на големи стави годишно. Специализирана е в областта на лечение на най-трудните случаи, където често се използват нестандартни решения. Ендо клиник е референтна за Германия, като там се лекуват много болни от цял свят, вкл.и от България. Клиниката е една от малкото в света, които извършват едноетапно лечение на перипротезните инфекции с много висок процент на успешно лечение – до 95%. Поради особеностите на инфекциозните причинители и трудностите в ирадикацията на инфекциите на опорно-двигателния апарат голямата част от клиниките по света, вкл. и в САЩ, извършват двуетапна ревизия при перипротезна инфекция.

Проф. Герке е всепризнат световен експерт в областта на тазобедреното и колянното ендопротезиране, както и в лечението на периимплантните инфекции. Той извърши демонстрационна операция на смяна на износена колянна става със съпътстващи много тежки костни дефекти и нестабилност с ревизионен хиндж шарнирен имплант. Колянната ендопротеза с шарнир е с вътрешна стабилизация и не разчита на лигаментарния апарат за да функционра правилно. Използва се в случаите с увреди на връзките на коляното, когато стандартните протези не могат да осигурят необходимата стабилност за безпроблемно функционииране на новата изкуствена става. С придобития опит нашите ортопеди вече ще могат да решават и най-тежките случаи на колянно ендопротезиране.

Коментари