Публикация

Ревността буквално заслепява жените


Американски психолози доказаха, че ревността към сексуалния партньор може да заслепи буквално жените, като намали способностите им за зрително възприемане на заобикалящата ги действителност.

Проучването, публикувано в Emotion, разкрива, че чувствата могат да оказват толкова силно влияние върху нежния пол, че да се променят възприятията им.

Учените изследвали хетеросексуални двойки и опитали да изяснят до каква степен, емоциите, свързани с близостта между партньорите в двойката, може да промени възможностите им за реално възприемане на света около тях.

Жените трябвало да наблюдават красиви пейзажи, бързо сменящи се с отблъскващи картини. В същото време, мъжете стояли на съседен компютър и трябвало да оценяват привлекателността на редуващи се природни гледки, а след това и на непознати жени.

Резултатите показват, че колкото по-силна ревност изпитва жената, толкова повече се фиксира върху неприятните изображения и по-малко внимание обръща на красивите пейзажи.

Учените забелязали, че подобно нарушение във възприятията се наблюдава само в моментите, когато партньорите разглеждат снимките на други жени.

Коментари