Публикация

Николай Хаджидончев е преизбран за председател на Управителния съвет на БГФармА

Николай Хаджидончев е преизбран за председател на Управителния съвет на БГФармА

Той има над 15-годишен опит във фармацевтичната индустрия


Николай Хаджидончев остава начело на БГФармАБългарската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) проведе Общо събрание на 19 май, на което Николай Хаджидончев, изпълнителен директор на „Актавис“ ЕАД, беше преизбран за председател на Управителния съвет на асоциацията. Единодушно беше решено той да продължи своя мандат и през следващите две години.

Николай Хаджидончев има над 15-годишен опит във фармацевтичната индустрия. От октомври 2011 г. до 26.08.2016 г. той е генерален мениджър на „Тева Фармасютикълс България“ ЕООД. 

След придобиването на „Актавис“ от „Тева Фармасютикълс България“ ЕООД, от август 2016 г., Хаджидончев е изпълнителен директор на „Актавис“ ЕАД - търговската част на обединената компания в България.

Пълният състав на новоизбрания Управителен съвет на БГФармА, чийто мандат е две години, се състои от следните компании: „Актавис“ ЕАД, „Софарма“ АД, „Майлан“ ЕООД, ТП „ЕГИС“, „Фармасуис“ ЕООД, „Екофарм“ ЕООД, ТП „Гедеон Рихтер“ в България.

Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) е представителна асоциация на генеричните и биоподобни фармацевтични производители и е член на Европейската генерична и биоподобна асоциация („Лекарства за Европа“), като двете организации се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти. 

Членовете на БГФармА са сред най-големите данъкоплатци в България и света, и осигуряват 10% от общия брой работни места в генеричната индустрия в ЕС. Генеричните лекарства, биоподобните лекарства и лекарствата с добавена стойност спестяват в България годишно стотици милиони лева на публичните фондове и пациентите.

Коментари