Публикация

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ за СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО - 12 МАЙ НАПРАВИХА СТУДЕНТИТЕ от СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" на ФОЗ - ПЛОВДИВ

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ за СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО - 12 МАЙ НАПРАВИХА СТУДЕНТИТЕ от СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" на ФОЗ - ПЛОВДИВ

МИЛОСЪРДИЕ И КРЕАТИВНОСТ ЗА ЕДНА БЛАГОРОДНА КАУЗА: КАТЕДРАТА ПО „СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ“ НА ФОЗ - ПЛОВДИВ ПРОДЪЛЖАВА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА ПО НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО „ДЕТСКА ОНКОХЕМАТОЛОГИЯ“ НА УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ“


По време на тържественото честване на Световния ден на сестринството - 12 май, студентите от специалност „Медицинска сестра“ обявиха своята инициатива за благотворителна кауза на честването - събиране на средства за отделението „Детска онкохематология“, на Клиниката по педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Св. Георги“.

Победителите от отборите, класирани на I-во, II-ро и III-то място в конкурс за презентация на тема „Защо избрах професията на медицинската сестра?“ също се присъединиха към благотворителната кауза, която бе подкрепена от преподавателите от катедрата по „Сестрински грижи“ и всички от Факултета по обществено здраве на МУ - Пловдив.

Заедно със своите преподаватели студентите от специалност "Медицинска сестра" призовават за включване в дарителската кампания на всички свои колеги - студенти и преподаватели в Медицински университет - Пловдив в духа на основополагащите ценности на своите професии - милосърдие, състрадание и хуманност.

Събраните средства под формата на дарение официално ще бъдат предадени в отделението „Детска онкохематология“ на 1-ви юни - Международния ден на детето.

Средствата текущо се събират в специално обозначени дарителски кутии, в които желаещите могат да направят своето дарение, като те са разположени на две места:

 - в катедрата по „Сестрински грижи“ (базата на Медицински колеж);

 - в „Учебен отдел“ - Деканат на Факултета по обществено здраве.

Коментари