Публикация

Училище за астма в УМБАЛ „Александровска“

Училище за астма в УМБАЛ „Александровска“

Безплатното обучение за родители и деца е на 27 май


На 27 май 2017г. в Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Александровска“ ще се проведе обучение за правилен режим на отглеждане и хранене на децата с астма и използване на инхалаторна техника при контрол на заболяването. Участието е безплатно и не изисква предварително записване.

Осигурени са и много изненади за децата.

Белодробните заболявания са един от най-големите здравни проблеми, причиняващи една шеста от всички смъртни случаи по света. Сред тях водещи са астмата, хроничната обструктивна белодробна болест, острият вирусен бронхиолит и заболявания с рецидивиращо свирене при малките деца, за лечението на които инхалаторната терапия има ключово значение. 

Особено важно за постигане на добър контрол на астмата в детската възраст е изборът на приспособленията за приложение на лекарствените средства по инхалаторен път. Почти всички деца могат да бъдат обучени за ефективно приложение на инхалаторна терапия. 

Инхалаторното лечение е ефективен терапевтичен метод, при който лекарствените вещества достигат директно до структурите на дихателната система чрез вдишване. В последните десетилетия инхалаторното лечение получи осезаемо развитие поради усъвършенстваните технологии и поради ръста на пулмологичните и алергичните заболявания в световен мащаб.  Основните причини са свързани с урбанизацията, замърсяването на въздуха, с промяната на околната среда и климатичните условия, с химизацията на почвата, въздуха, водата и храната.

Клиниката по педиатрия на „Александровска“ болница е специализирана за лечение на деца с остри и хронични белодробни заболявания и респираторна алергия. Екипът на проф. Переновска всяка година организира „Училище за астма“ с подробно вербално обяснение и практическа демонстрация за оптималното използване на инхалаторните устройства. Обучението има за цел да провокира активността на пациентите сами да участват в своето лечение, чрез прилагане и обмен на добри лечебни практики. 

Програма
10:00 – 11:00 часа  
Грешки при използването на инхалаторните устройства
Проф. Пенка Переновска

11:00 – 12:00 часа 
Практически модул „Правилни техники на инхалиране“
Ст. м. с. Здравка Викторова, ст. м. с. Радка Теодосиева

12:00 – 12:30 часа Дискусия, въпроси и отговори.

Коментари