Публикация

Месец на безплатни изследвания организират от Клиниката по неврология в УМБАЛ - Плевен

Месец на безплатни изследвания организират от Клиниката по неврология в УМБАЛ - Плевен

Целта е да се обхванат млади и активни хора, при които има риск от мозъчен инцидент


 Екипът на Клиниката по неврология в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен и социалната мрежа за здраве CredoWeb, организират месец на безплатни изследвания за пациенти с неврологични проблеми, в активна възраст. Прегледите ще се провеждат всеки четвъртък от 10 до 12 ч. в рамките на месец от 25 май и всички, които имат желание да  бъдат консултирани,  могат да го направят. Телефонът за записване е: 064/ 886  278.

Доц. д-р Мая Дановска, началник на Клиниката по неврология в УМБАЛ-Плевен, поясни, че  целта е да бъдат  профилактират хора в активна творческа възраст след 50 г. с повишен риск от мозъчносъдови инциденти.  При тях ще са проведе комплексно изследване, което цели своевременно откриване на т.н. променливи съдови рискови фактори, които причиняват мозъчносъдови заболявания, в частност – мозъчен инсулт. Тези комплексни прегледи ще включват насочена неврологична анамнеза за настоящи оплаквания като главоболие, световъртеж, намалена възможност за концентрация, паметови нарушения, фамилна обремененост, измерване на артериално налягане, неврологично изследване, в което ще се търсят дискретни неврологични симптоми. Също ще се провежда и  невро-психологично изследване от лицензиран невропихолог за наличие на  ранни конгнитивни нарушения, които не нарушават обичайните ежедневни и професионални активности на пациентите и остават незабелязани от тях. При някой от пациентите със значими  рискови фактори като захарен диабет, артериална хипертония и дислипидемия ще се проведе доплерово изследване на сънните артерии за откриване на асимптомни патологични изменения- стенози. Желанието ни е да разширим обема на профилактичната дейност, като в комплексното изследване включим кардиологичен преглед, изследване на кръвна захар, проследяване на кръвните масти, които играят важна роля за патологични промени магистралните шийни съдове.

Целта ни е проектът да се утвърди като прекрасна възможност да бъдат своевременно обхванати и профилактирани пациенти в млада възраст, застрашени от възникване на мозъчен инсулт. Печално известно е, че България, заема водещи позиции в Европейския съюз  по заболяемост, смъртност и тежка инвалидизация на пациентите с мозъчен инсулт. Тенденцията  за подмладяване на тази патология и увеличената продължителност на живота превръщат профилактиката на мозъчен инсулт в актуален и социално значим проблем. За това ние трябва да направим възможна истинската първична профилактика на мозъчносъдовата болест. При вече възникнал мозъчен инсулт, шансовете за пълно възстановяване и връщане на пациентите към нормален начин на живот са ограничени. Мозъчният инсулт представлява сериозен проблем не само за пациента и неговите близки, но е свързан със сериозни финансови и социални последици.

В екипа, който се е заел с тази доста трудоемка и благородна задача, са включени невро-психолог, невролог и невролог специалист по доплерова сонография. Както казах, колективът на Неврологична клиника възнамерява да утвърди и разшири инициативата за осъществяване на първична профилактика на мозъчносъдовата болест. Прекрасно би било тя да се превърне в традиция, добре възприета от населението и подкрепена от местните органи на властта. 

Коментари