Публикация

Студенти от УНСС черпят опит във ВМА

Студенти от УНСС черпят опит във ВМА

Обмен и сътрудничество


Военномедицинска академия за пореден път демонстрира своята подкрепа за изграждането на млади специалисти, не само от медицинска гледна точка.

Четвъртокурсници от специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост” в Университета за национално и световно стопанство бяха на посещение в болницата.

В рамките на срещата бъдещите бакалаври имаха възможност да разговарят и да почерпят оъ опита на специалистите, които се грижат за поддръжката на ресурсните системи във ВМА.

Младежите от своя страна благодариха за възможността да се запознаят и да видят как изглеждат на практика нещата, които учат на теория в университета.

Визитата е традиционна и е израз на изградените добри отношения между двете институции.
 

Коментари