Публикация

Детският диализен център получи дарение


Детският диализен център към Университетската педиатрична болница в София се сдоби с 5 нови болнични легла.

Те са закупени с пари от благотворителен търг с рисунки на деца, които са на диализно лечение в болницата.

Главните дарители в кампанията са специалисти и медицински представители, които са успели да съберат сумата от 4 200 лв.

Инициативата е осъществена от Българската бъбречна асоциация.

В нея се е включила и проф. Анна-Мария Борисова, номинирана за здравен министър, която е направила дарение от 1000 лв. от името на Националното дружество по ендокринология.

Детският диализен център е единственото в страната специализирано звено за лечение на деца с бъбречна недостатъчност и пред- и посттрансплантационно наблюдение и лечение.

В него се наблюдават 14 бъбречно трансплантирани деца до 18 години, 7 от които са трансплантирани през 2009 г.

Коментари