Публикация

Предстои 10-та Юбилейна конференция на акушер-гинеколозите от доболничната помощ

Десетата юбилейна национална конференция на акушер-гинеколозите от доболничната помощ ще се проведе от 22.09.2017 до 24.09.2017г. в хотел SOL NESSEBAR RESORT, гр.Несебър.


В събитието могат да се включат както акушер-гинеколози, работещи в извънболничната гинекологична помощ, така и специалисти от болничната помощ, общопрактикуващи лекари и студенти с интереси в областта на акушерството и гинекологията.

В програмата ще бъдат разгледани актуални теми от много области на акушерството и гинекологията. По традиция ще бъде отделено и значимо внимание на интердисциплинарни проблеми свързани с тази специалност.

Предвижда се да се създаде онлайн дискусия в Кредо Уеб, в която да се обсъдят какви трябва да се промените в доболничната помощ, така че да се създадат оптимални условия за работа на акушер-гинеколозите. Обобщените резултати от дискусията ще бъдат дискутирани по време на конференцията.

Научната програма ще бъде изнесена от популярни в България лектори в гинекологията и други допирни до нея области. По традиция конференцията ще даде възможност за изява и на млади учени, чийто научни разработки бъдат одобрени и реферирани от научния комитет.

По време на събитието ще бъде организирано фармацевтично изложение, на което са поканени водещите фармацевтични и инструментални фирми работещи в областта на женското здраве.

 

Коментари