Публикация

От Европейска към национална здравна политика

От Европейска към национална здравна политика

От Европейска към национална здравна политика


Факултет по обществено здраве, МУ-София

организира Международна научна конференция на тема:

„От Европейска към национална здравна политика“,

посветена на 100-годишния юбилей на МУ-София

9-10 октомври 2017 г., София Тех Парк

 

Коментари