Публикация

Симпозиум по белодробна артериална хипертония(БАХ) се проведе в УМБАЛ "Св. Анна"- София АД

Модератори на научната програма бяха доц В. Велчев и проф. А. Постаджиян, а участниците бяха лекари от цялата страна.


В УМБАЛ "Св. Анна" -София АД се проведе симпозиум по белодробна артериална хипертония(БАХ). Модератори на научната програма бяха доц В. Велчев и проф. А. Постаджиян, а участниците бяха лекари от цялата страна.
Обсъдените на симпозиума теми бяха „Инвазивна оценка на пациенти с БАХ“ , „Септостомия при пациенти с БАХ -индикации и хемодинамика“, „СТЕРН- клинична оценка, терапевтични подходи, индикации за PTA на а.рulmonalis при пациенти със СТРЕН“ и „Инвазивна оценка при „маски“ на БАХ“.

Коментари