Публикация

78 жалби са постъпили в ИА „Медицински одит” за месец и половина


От 1 март до 12 април в ИА „Медицински одит” са постъпили 78 жалби. Девет  са сигнали за корупция, 62 са за медицински грешки, а 7 са  свързани с тълкуването на законодателството, съобщи Министерството на здравеопазването.

Към момента при 23 от жалбите са изготвени отговори след разглеждане на съответната документация и са изпратени до жалбоподателите. При 11 от случаите са извършени проверки на 16 лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ.
При пет от тези инспекции са ползвани външни експерти – консултанти по съответните медицински специалности. Резултатите сочат, че 5 от жалбите са основателни.

Други 10 жалби са препратени по компетентност към различни институции за проверка и отговор.

При осъществяването на проверките са установени и пропуски в стандартите по медицина.

Инспекция в Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс показва, че има нарушение в приложението на изискванията на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”.

Констатирано е непълно приложение на стандарта, за което са направени съответните препоръки. Отчетени са пропуски и в пет болници в изпълнението на изискванията на медицински стандарт „Урология”, „Хирургия” и „Анестезия и интензивно лечение”.

През април са планирани 9 проверки на лечебни заведения по постъпили сигнали и жалби от граждани. Изготвен е и план-график за инспекциите на дейността по инвазивна кардиология в 11 лечебни заведения във връзка с отчетените хиперхоспитализации в тях. Те ще се извършат през втората половина на месеца.

Коментари