Публикация

Очаква се бюджет за детската дентална профилактика


Предвижда се кътниците на децата от 6 до 8 години ще бъдат запечатани със силанти, които ще предпазят зъбите им от кариеси – това е записано в Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата, каза д-р Борислав Даковски, който стана регионален координатор на стратегията за Варненско.

„Тази програма я мечтаем от 20 години. Вече е факт, но всичко, което ще кажа, е предварително, тъй като към момента министерството не е отпуснало бюджет по изпълнението й”, каза д-р Даковски.

Той посочи, че очаква всеки момент да бъдат очертани финансовите рамки, въз основа на които ще се правят конкретните профилактични програми. Първата задача пред регионалните координатори е да анализира зъбния статус на децата.

„Правени са частични проучвания, според които страната ни е на второ или трето място в Европа по заболеваемост от кариес”, съобщи още посочи стоматологът.

Следващата стъпка в изпълнението на програмата е определянето на подходящи за всеки регион дейности – информационни кампании, прегледи, налагане на флуорирано мляко в детското меню.

„Не ме притеснява, че преди време варненски майки се обявиха срещу флуора, тъй като бе направено проучване, според което 90% от родителите искат такава програма в детската градина. Ние няма да станем заложници на останалите 10%”, подчерта д-р Даковски.

 

Коментари