НЗОК публикува на сайта си изисквания за лечение на редица диагнози
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
НЗОК публикува на сайта си изисквания за лечение на редица диагнози

НЗОК публикува на сайта си изисквания за лечение на редица диагнози

Те влизат в сила от утре, 1 юни

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) публикува на сайта си - www.nhif.bg – линк „Лекарства“, подлинк „За договорните партньори“ – Изпълнители на медицинска/дентална помощ, следните, утвърдени от Надзорния съвет на институцията, изисквания за диагнози, включени в Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква експертиза по чл. 78, т.2 от Закона за здравното осигуряване, съгласно Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък:

- „Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ“;

- „Изисквания на НЗОК за провеждане на заместително лечение при наследствени имунодефицитни състояния в извънболничната помощ“;

- „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение на тежък псориазис в извънболничната помощ“;

- „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти за болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ“.

Изискванията влизат в сила от 1 юни 2017 г.

Мнения