Публикация

Здравната каса заплаща медицинските изделия и лекарствата съгласно договореното в НРД

Здравната каса заплаща медицинските изделия и лекарствата съгласно договореното в НРД

През всеки следващ месец лечебните заведения ще получават заплащането си без забавяне


Във връзка със зачестили запитвания от лечебни заведения за забавяне на плащания от страна на НЗОК за медицински изделия и лекарства, информираме следното: 

Предвид финансовата рамка на здравноосигурителните плащания на НЗОК за 2017 г., в Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности за 2017 г. беше договорено плащанията към изпълнителите на болнична медицинска помощ за приложените лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, заплащани от НЗОК извън цената на медицинската дейност и за приложените медицински изделия, заплащани от НЗОК извън цената на медицинската дейност, да се извършват до 30-о число на втория месец, следващ отчетния (чл.359, т.2 от НРД).

Това правило е отразено и в индивидуалните договори на изпълнителите – чл. 45, т.2 от договора за клиничните пътеки (КП) и чл. 49, т.2 от договора за амбулаторните процедури (АПр), отнасящи се до условията и сроковете за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ. 

Удължаването на сроковете за заплащане спрямо реда преди влизане в сила на НРД за 2017 г. се очаква да бъде:
- с около 10 дена за плащанията за медицинските изделия и 
- с до 30 дена за плащанията за лекарствени продукти, с цел прилагане в този период на договорения в чл.327, ал.2 от НРД и съвместна инструкция с БЛС № РД-16-17/05.05.2017 г. контрол на назначените количества лекарствени продукти.

През всеки следващ месец лечебните заведения ще получават заплащането си без забавяне.
 

Коментари