Публикация

Счупвания на бедрото и тазобедрената става

Счупвания на бедрото и тазобедрената става

Счупвания на горния край на бедрената кост


Счупване на горния край на бедрената кост (пертрохантерна фрактура)

Пертрохантерното счупване на горния край на бедрената кост е едно от най-честите в ортопедично-травматологичната практика.   

Трохантерната зона на бедрената кост е добре кръвоснабдена и прогнозата относно срастването на фрактурата е благоприятна. Тези счупвания се лекуват предимно оперативно. Основната цел на хирургическото лечение е пациентът максимално бързо да се върне към нормалния си начин на живот, да се избегнат залежаването и произтичащите от това неблагоприятни последици за здравето на болния, които често могат да доведат и до фатален край. В нашето отделение лекуваме този тип травми с интрамедуларна остеосинтеза или така наречения пирон. Предимството е, че операцията е безкръвна и миниинвазивна. През 3 малки отворчета от порядъка на 2-3см под рентгенов контрол се поставя съответния имплант. Предимството му, е че болния може да натоварва напълно на оперирания крайник още на първия ден след операцията, доколкото болката позволява    

Счупване на бедрената шийка

Друга много честа фрактура в горния край на бедрената кост е счупването на бедрената шийка. Поради анатомичните особеностите на хранещите артерии в тази област прогнозата не е толкова добра колкото при пертрохантерните счупвания.

Избор на лечение е оперативното. При неразместени и без раздробяване фрактури се извършва наместване и фиксация посредством винтове. Оперираната става се отбременява за период от 3 месеца. При застарели повече от 12 часа и силно разместени с раздробяване фрактури,  оперативен избор на лечение е заменянето на тазобедрената става с изкуствена. 

След операцията пациентите се изправят още на първия ден. Провежда се антикоагулантна (превенция от образуване на тромби) и антибиотична (превенция от инфекция) профилактика.

 

  

Коментари