Публикация

Студенти и преподаватели от МУ – Плевен се включиха в Европейската седмица на движението

Студенти и преподаватели от МУ – Плевен се включиха в Европейската седмица на движението

Медицински университет – Плевен се включи активно в организираните мероприятия в рамките на Европейската седмица на движението – MOVE Week


Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се включи активно в организираните мероприятия в рамките на Европейската седмица на движението – MOVE Week. Участията на студенти и преподаватели са част от кампанията на Университета за информиране и насърчаване на редовните занимания с различни видове спорт и друга физическа активност. 

Студенти от II курс на Медицинския колеж, специалност „Социални дейности“, под ръководството на доц. Искра Петкова, д.п. и ас. Мариета Гуновска посетиха хоспис „Св. Лазар“ в гр. Левски. Бъдещите социални работници подкрепиха пациентите от хосписа в кратка разходка в района на болницата и разговаряха с тях. След разходката сред природата баба Веска възкликна: „С Вас се почувствахме по-млади! Благодарим Ви!“
С подкрепата на Студентския съвет към МУ-Плевен, студенти от II курс, специалност „Медицинска сестра“ и от III курс, специалност „Медицина“, посетиха „Отворените врати на тренировки по Таекуон-до“ в зала „Спартак“. Студентите се включиха в отворено занимание заедно с таекуондистите от клуб „Атила“. 
Реализираните участия са продължение на дейностите по Проект FRESH, 2016-2018 г., финансиран от Европейската комисия, по програма Хоризонт 2020 – Мария Склодовска-Кюри. Проектът се намира в своята втора фаза на изпълнение за организиране на Европейската нощ на учените 2017 и подкрепящите дейности. За пети път и тази година МУ-Плевен ще бъде домакин на Нощта на учените. Събитието ще се проведе в последния петък на месец септември, едновременно в над 300 европейски града. 
Проектът е двугодишен и се управлява от Центъра за Европейска интеграция и международно сътрудничество към МУ-Плевен. Темата, която избра МУ-Плевен за Нощта на учените 2017 г., е: „Спортът – най-доброто срещу ежедневието на стреса“. И тази година събитието включва разнообразни инициативи, споделят координаторите – проф. д-р Савелина Поповска, д.м.н., зам.-ректор по европейска интеграция и международно сътрудничество и доц. Теодора Вълова, д.п., ръководител на Сектор „Европейска интеграция и академична мобилност“. Те планират да разтворят ветрилото на дейностите към младите хора и към специалните групи от населението, които са с понижена двигателна активност.

Коментари