Публикация

Смяна на личен лекар при смяна на адрес

Смяна на личен лекар при смяна на адрес

Как можем да сменим личния си лекар, когато сменяме адресната си регистрация


При смяна на постоянен адрес, можеда се направи промяна на личния лекар, без да се съобразява с установените периоди за това, а именно от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. За тази смяната не се изисква отписване от листата на досегашния личен лекар.

Отписването, както и включването в листата на новоизбрания лекар, става по служебен път в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК). Необходимо е да се попълни регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. Този документ може да се изтегли от интернет страницата на НЗОК от секция „Вие питате”.

На новоизбрания общопрактикуващ лекар следва да се представи здравноосигурителна книжка и лична карта.

 

Пациентският въпрос и пълния отговор на юриста вижте на сайта jivotatdnes.bg

Коментари