Публикация

Новостите от Конференцията на УСБАЛО може да променят онкологичната практика

Онкологията е комплексна дисциплина, засяга много области. Решението трябва да бъде едно. Това изисква всеки конкретен случай да се съгласува с различни специалисти


Проф. Панайот Куртев

 

Годишните конференции по онкология станаха вече традиция за УСБАЛО. Наскоро в курорта Златни пясъци се проведе Седмата международна конференция по онкология, организирана от УСБАЛО. Темите обхващаха локализации като стомах, дебело черво, хранопровод, гинекология и др., като фокусът бе върху новостите в онкологията. Идеята бе различните специалисти да споделят опит и да говорят по комплексни теми за лечението на различни тумори. Представени бяха общо 51 доклада. Паралелна на нашата конференция течеше подобен форум със здравни специалисти медицински сестри, където бяха представени 18 доклада. Трябва да се отбележи, че качеството на докладите беше на изключително високо ниво.

Онкологията е комплексна дисциплина, засяга много области. Правилното лечение на заболяването включва различни специалисти. Решението трябва да бъде едно. Това изисква всеки конкретен случай да се съгласува с различни специалисти. Самата терапия има различни компоненти и  последователност – лъчетерапия, хирургия, химиотерапия, имунология и др. В докладите се осветлиха новости, свързани с всяка една от тези области. Много интересни доклади бяха представени в сферата на диагностиката – ЯМР, ПЕТ скенер.

Представиха се и последните виждания в областта на имунотерапията, механизмите на възникване на туморния процес и по-специално приложението на таргетните терапии. Става дума за терапии, които прекъсват цикъла на делене на клетките и се прилагат комплексно с химиотерапията.

Конференцията даде много информация на колегите, обмени се опит за лечението в различните дисциплини. Някои от докладите заслужават да бъдат представени на Конгрес. Ролята на такава конференция е да се развие терапевтичната практика, да подпомогне внедряването на нови подходи в нея.

Част от тематиката, представена на Конференцията, може да промени начина на мислене при лечението на определени локализации. Изводите, представени от колегите, дават съвсем нови насоки. Бих изтъкнал докладите за диагностика, хирургия и химиотерапията.

С метода дигитална томосинтеза например се дава много повече и по-добра информация за промените в тъканите при рака на гърдата. При една обикновена мамография се постига едно ниво на информация, но  дигиталната томосинтеза дава много по – висока степен на диагноза. Може да се диагностицират туморни процеси, които с другите методи не се откриват.

Всяка една такава конференция дава много информация как се развиват нещата по света и докъде сме ние. За онкология по света се влагат огромни ресурси. Ние не можем да се похвалим в тази насока, това не е по силите на България. По нашите сили е обаче да въвеждаме доколкото е възможно нови методи. Това е в интерес на болните за комплексното лечение, постига се по-голяма преживяемост. За тази цел има значение не само финансирането в областта на онкологията, но и подготовката на самите лекари.

Благодарение на участие в Европейски проекти стана възможно да се закупят два нови ускорители , ЯМР и апарат за томотерапия.

Акценти от Конференцията в областта на онкохирургията

В хирургията бяха представени методи, които предполагат разширяване на индикациите на сфинктеросъхраняващи операции при карцином на ректума. Това е съществено предимство за пациентите. След възстановяване от операцията, се съхраняват функциите в почти пълен обем.

Друг от докладите бе посветен на въпроса за установяване на лимфни възли интраоперативно с нова радиоизотопна методика. Това позволява да се прецени до каква степен да бъде разширена по обем самата интервенция още на място по време на операцията.

Мининвазивната техника има определени показания и дали ще бъде избран този подход, зависи от големината на самия тумор.Прилага се ,  само при по-малки лезии,  на дебелото черво , пикочния мехур и др.

Изоставаме с профилактиката за рака на дебелото черво

Колоноскопията е утвърден метод за профилактика по света отдавна. У нас обаче все още не се прилага масово, поради някакви страхове у хората. Самата манипулация вече се прави под обща анестезия. Голямото й предимство е, че само при ендоскопските изследвания може да се вземе биопсия като доказателствен материал при новооткрито образувание. На базата на изследването на пробата се определя най-подходящата терапия. Колоноскопията е препоръчителна с профилактична цел за всички хора над 50 г. С нея може да се уловят и ранни подозрителни сигнали за рака на ректума и дебелото черво. По време на колоноскопията се търсят полипи, които стоят в началото на процеса, при който се развиват ракът на ректума и дебелото черво. От полипа до появата на рака минават около 10 г. Ако се диагностицира полипът и се махне ендоскопски, пациентът се предпазва и от рака на дебелото черво.

Има още едно ефективно профилактично изследване, свързано с друг разпространен карцином – този на простатата. За да се хване злокачествен процес в простатата се прави изследване на кръв – проследяват се стойностите на простатно-специфичния антиген (PSA). Неговото предиктивно значение за този вид тумор е доказано. За туморите на яйчниците пък се изследва за антиген  СА125, а профилактиката за рак на шийката на матката се  прави цитонамазка.

Напредналите случаи на онкологични заболявания все още преобладават в практиката

Все още много пациентите идват с тумори в напреднал стадий. Ако говорим за рака на дебелото черво, хората често пренебрегват ранните сигнали, когато ги има – леки болки, дискомфорт при хранене. Повечето ги свързват с определена храна и отлагат консултацията със специалист.

Случва се в определени случаи и самите лекари да подценяват тези ранни оплаквания, които пациентите споделят. Не всеки пациент с подобни оплаквания непременно има рак, причините за оплакванията може да са много различни. Моят призив към личните лекари и специалистите обаче е да мислят и за тази диагноза. Това трябва да се прави предпазливо, за да не изпада пациентът в психоза, но и навреме той да бъде насочен към подходящите изследвания.

Напоследък зачестяват туморите в гастро-езофагеалната област. Те засягат 

предимно хранопровода и стомаха. Коварното при тях е свързано с факта, че тези органи са много добре кръвоснабдени. Така за туморите, които се образуват там, има по-голям риск да дадат метастази дори без да са нараснали много. Затова често когато пациентите дойдат при нас с изявени симптоми, те вече имат далечни метастази. Освен това при тях и преживяемостта е по-малка.

Ето някои от симптомите за рак в гастро-езофагеалната област - парене, дискомфорт при преглъщане на  храни, болка при преглъщане, след това и трудности в преглъщането. За рисковите фактори има по-скоро предположения, отколкото категорични доказателства. Смята се, че освен генетично предразположение, външен фактор е неправилното хранене. Употребата на много горещи или много студени храни и напитки, пушене, алкохол, прекарани възпалителни заболявания и вирусни инфекции. Напоследък в някои статии започва да се прокрадва мнението за влиянието на  HPV в тази насока. Инфекцията с Хеликобактер пилори пък влияе за възникването на рака на стомаха. Разбира се, възможно е това, което сега се смята за фактор на влияние в патогенезата на рака, да бъде отхвърлено след време. Но това е актуалната информация към момента. 

 

Резюмета на пленарни лекции и доклади от VII-та научна конференция "Новости в онкологията" 26-28 май 2017 г. четете на страницата на форума в CredoWeb.

Коментари