Публикация

Специализант в Клиниката по лъчелечение към ИСУЛ

Специализант в Клиниката по лъчелечение към ИСУЛ

Документи могат да се подават до 23 юни


Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” в София обявява свободно място за специализант.

Документите се подават в общата канцелария на болницата до 23.06.2017 г., всеки работен ден между 9:00 и 16:00 часа.

Изискванията към кандидатите са:
1.      Заявление в свободен текст;
2.      Автобиография по европейски образец;
3.      Мотивационно писмо;
4.      Копие от дипломата за завършено висше образования по медицина;

След събеседване с всички кандидати, отговарящи на поставените изисквания и подали документите си в срок, ще бъде определен този, който ще бъде назначен, уточняват от здравното заведение.
 

Коментари