Публикация

Пробив в генома на рака на простатата отваря пътя към таргетни терапии

Вече може да се прогнозира ефектът от определено лечение


Проф. Чавдар Славов, началник на Клиниката по урология и андрология в "УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ"

 

Науката вече откри над 100 локуса в човешкия геном, отговорни за рака на простатата. Това доведе до заключението, че в 42% от случаите заболяването е на генетична основа. В геномните проучвания има и българска следа. Още от 2009 г. заедно с д-р Еленко Попов и доц. Радка Кънева участваме в пансветовен проект за изследване на генома на рака на простатата. Проектът се нарича PRACTICAL consortium и в него са включени 123 различни проучвателни групи, включващи обекти в ЕС, Австралия, Китай, Япония, Индия, Африка, Канада и САЩ. Резултатите бяха публикувани в Nature Genetics и други водещи онкологични и урологични журнали.

През последните години в областта на урологията се извършва геномна революция. Това бе един от изводите от последния конгрес на Американската урологична асоциация (AUA), който се проведе през тази година в Бостън. Форумът събра над 16 хил. специалисти от цял свят – уролози, онколози, патолози.

Откритията позволиха да бъдат създадени диагностично-прогностични панели, които съдържат различен брой изследвани гени. Те дават възможност да се провежда и т. нар. персонализирана медицина. Това означава, че може да се прогнозира ефектът от определена терапия. Тестът се прави, когато имаме съмнения или доказан карцином на простатната жлеза. Прилага се и при пациенти, при които се осъществява т. нар. активно наблюдение. Това са хора с много нисък, нисък и дори със среден риск. При тях се провежда наблюдение вместо веднага да започне лечение. Тези онкотестове могат прогностично да дадат информация за агресивността на тумора и каква да бъде терапията, ако се налага.

Важно е да се отбележи, че лечението на простатния карцином е овладяно на всички нива. През последните 10-15 години говорим за епидемичен взрив на заболяването. Това провокира създаването на нови лекарствени формули и терапевтични методи. Антиадрогените, прилагани за втора линия, вече се изтеглят като първи избор на лечение. На практика не се започва с химиотерапия и не чакаме появата на метастази, а директно се лекува с антиандрогени. Това са препаратите абиратерон ацетат и ензалутамид, които се намират и на нашия пазар. Медикаментите, които използваме в практиката, са на европейско и световно ниво. След като бъдат одобрени от FDA, те много бързо влизат и в България.  

В момента статистиката показва тенденция към понижаване на заболяемостта. Така например, ако през 2015 г. болните в САЩ са били 230 хил. души, то през 2016 г. те са 181 хиляди. Намалява и смъртността.

При карцинома на пикочния мехур вече има иновативен продукт (атезолизумаб), който въздейства на геномно ниво. Раковата клетка се сенсибилизира и се подготвя да бъде унищожена чрез химиотерапия. По този начин се осъществява таргетно унищожаване на туморите, като проучванията показват много добър ефект. Досега се налагаше да намаляваме дозата, за да не повредим и здравата клетка. На този етап медикаментът е даден за клинично приложение в 1-2 центъра в България, като се очаква да бъде включен в протоколите на НЗОК.

 

Коментари