Публикация

Демонстрация на модерни оперативни техники при глаукома


Първата по рода си глаукомна хирургия „на живо” ще се проведе днес в пловдивската Университетска болница „Св. Георги” .

В демонстрацията на съвременни оперативни техники при лечение на очното заболяване ще участват опитни специалисти от Швейцария и България. Между интервенциите, които ще бъдат извършени под обща анестезия, ще се проведе обсъждане с присъстващите лекари и студенти от аудиторията.

Организатори са Националната глаукомна асоциация и Катедрата по очни болести към пловдивския Медицински университет.

Утре в Пловдив ще бъде открит четвъртият симпозиум на асоциацията, като основната тема в него ще бъде ранната диагностика и съвременното оперативно лечение на глаукомата.

Според доц. Мариета Конарева-Костянева, ръководител на Катедрата по очни болести в МУ-Пловдив, глаукомната терапия днес е насочена главно към протекция на зрителния нерв и запазване на зрителните функции.

Тя обясни, че тази цел засега се постига предимно с понижение на вътреочното налягане по медикаментозен или оперативен път, като на форума ще се представят всички най-нови оперативни техники в тази област на медицината.

Паралелно е организирана и изложба на апаратура и медикаменти, свързани с ранната диагностика и лечение на очните заболявания.

Коментари