Публикация

Фармацевт – магистър или бакалавър

Фармацевт – магистър или бакалавър

Изисква се опит, както и съответстващо образование


Дибо' 97 ЕООД е фирма с традиции в аптечния пазар. От 19 години работим, следвайки неотклонно нашите ценности, сред които основно място заемат компетентното и професионално обслужване с индивидуален подход към всеки клиент.

За обекти в София търсим:
ФАРМАЦЕВТ - МАГИСТЪР ИЛИ БАКАЛАВЪР

Основни задължения:
-    Компетентно, професионално и учтиво обслужване с индивидуален подход към всеки клиент;
-    Активна комуникация с клиента;
-    Целенасочена работа в посока постигане на поставените цели.
Изисквания към кандидатите:
-    Съответстващо фармацевтично образование;
-    Опит в аптека;
-    Инициативност и комуникативност;
-    Отговорност и стремеж към постигане на поставените цели;
-    Умения за консултиране на клиенти.
Ние предлагаме:
-    Възможност за работа в обекти с традиции; 
-    Коректен работодател, спазващ всички изисквания според трудовото законодателство - работно време, отпуски, заплащане на извънреден труд и друго;
-    Участие в обучения, развиващи професионалните умения и компетенции;
-    Работа в колегиална среда с екип от утвърдени професионалисти;
-    Отлично възнаграждение, съобразно заеманата позиция;
-    Високи допълнителни бонуси, обвързани с постигнатите резултати.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.
За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари