Болниците, използващи онколекарства, трябва да имат автоматизирана система за инфузионните разтвори
Болниците, използващи онколекарства, трябва да имат автоматизирана система за инфузионните разтвори
Болниците, използващи онколекарства, трябва да имат автоматизирана система за инфузионните разтвори
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
Болниците, използващи онколекарства, трябва да имат автоматизирана система за инфузионните разтвори

Болниците, използващи онколекарства, трябва да имат автоматизирана система за инфузионните разтвори

Целта е постигане на по-точни и сигурни дозировки на лекарствените продукти

Всички лечебни заведения за болнична помощ, които имат договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и осъществяват дейност по клинични пътеки №№240 (Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения), 242 (Диагнoстика и лечение на левкемии) и 243 (Диагностика и лечение на лимфоми) и Амбулаторна процедура №6 (Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания), трябва да разполагат с автоматизирана или полуавтоматизирана система за подготовка на инфузионни разтвори на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания. 

В случаите, когато лечебно заведение за болнична помощ не разполага с такава система, то следва тя да бъде осигурена до 01.01.2018 г.

Въвеждането на смесителните системи е заложено в Националния рамков договор за медицински дейности за 2017 г. в условията за сключване на договор с НЗОК и изискванията за изпълнение на посочените клинични пътеки и Амбулаторна процедура. 

Целта е постигане на по-точни и сигурни дозировки на лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания и по-добър контрол при потреблението на инфузионните разтвори на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания.

Мнения