Публикация

Компютъртомографската ангиография - неинвазивен тест при пациенти с остра болка в гръдния кош

Проф. Галина Кирова говори за готовността на рентгенолозите да използват знанията си и неинвазивните тестове при пациенти с остра болка в гръдния кош в условията на спешност


В своята лекция на форума на младите рентгенолози “Да работим заедно” проф. Галина Кирова говори за възможностите на компютъртомографската ангиография при диагностиката на животозастрашаващи състояния, презентиращи се с остра болка в гръдния кош. Освен инфарктът на миокарда, още редица заболявания могат да се проявят със силна гръдна болка, промени в ЕКГ и лабораторните показатели. Някои от тях са с изключително лоша прогноза ако не се мисли за тях, и ако не се диагностицират навреме.

 

Проф. Кирова цитира статистически данни, които показват, че около 30% от нетравматичните случаи в спешните отделения са именно от пациенти с остра болка в гръдния кош. Клиничната картина често е нетипична, което довежда до голям брой неправилно диагностицирани пациенти – приблизително 25% от пациентите остават с недиагностициран остър коронарен синдром, 43% имат некардиогенна причина за острата болка, а голяма част от хоспитализираните с диагноза инфаркт, нямат коронарна болест. Тази статистика е изведена от големи рандомизирани проучвания, чиято цел е да осъвременят  алгоритмите за диагностика и да оптимизират поведението при трудни  случаи. Проф. Кирова посочи още, че в групата на т.нар. “големи три” влизат освен острият миокарден инфаркт, дисекацията (разкъсването) на аортата с разновидностите си и белодробната тромбемболия. Съвременните алгоритми на изследване поставят компютъртомографската ангиография като първи метод на избор при острия аортен синдром и белодробната тромбемболия, а в последните години все повече се говори за нейната роля при пациенти с несигурни данни за коронарна болест. Сравнението на резултатите със “златния стандарт”, конвенционалната коронарография, показват много висока чувствителност и специфичност на неинвазивния тест, което определя и бъдещето му място в диагностичния алгоритъм.

 

„В световен мащаб се опитваме да намерим онзи неинвазивен и бърз диагностичен тест, който би могъл да разграничи пациентите, които нямат нужда от интервенция и те да бъдат дехоспитализирани своевременно. Така ще оставим в кардиологично отделение само болните, които имат нужда от лечение. На тези критерии днес отговаря компютъртомографската ангиография, която с висока достоверност изключва наличието на коронарна патология“, каза тя. Същевременно изследването позволява едновременно със съдовете на сърцето и белия дроб да бъдат оценени и останалите структури в гръдната клетка, чиято патология може да обясни клиниката на пациента.

 

Според данните от литературата около 37% от пациентите, диагностицирани с инфаркт на миокарда само на базата на клинична картина и ЕКГ промени, и приети за лечение в болницата, всъщност нямат такъв. Проф. Кирова заяви, че в цял свят подборът на пациентите, които трябва да бъдат хоспитализирани е изключителен приоритет за лечебните заведения, защото във всяка една държава, колкото и богата да е тя, финансовият ресурс е ограничен и правилното му използване е основна задача на болничното управление. Тя добави, че основна цел е своевременното и правилно диагностициране на всеки пациент, за да може да се приложи правилното лечение на правилния пациент. 

Коментари