Публикация

3D биопринтинг на тумори помага за тестването на нови лекарства

3D биопринтинг на тумори помага за тестването на нови лекарства

Проектът IMODI във Франция събира туморни клетки от пациенти, от тях се правят 3D модели за опити с нови терапии. Резултатите от клиничните опити ще бъдат обявени през 2020 г.


На 7-ми юни 2017 г., в София се проведе първият форум от поредицата събития „Училище за персонализирана медицина“ на тема „Персонализирана медицина: молекулярна диагностика в онкохематологията – реалност, възможности и предизвикателства“.

Темата „Приложението на 3D биопринтинг за проучвания на рак и клетъчно-базирани модели “ беше представена от проф. Колин МакГъкин – председател и CSO на CTIBIOTECH и президент на Cell Therapy Research Institute, Лион, Франция. 

В центъра в Лион с помощта на биореактори се развиват 3D култури на различни клетки.  Вземат се здрави клетки, от които след това се отглеждат различни култури със „скеле“.  Културите се отглеждат в биореакторите, за да се получи 3D модел на дадена тъкан. След това тя се изважда, за да се анализира активността на клетките.  Един от основните проблеми с отглеждането на тъкани е, че процесът е много бавен, отбелязва проф. МакГъкин. Специалистите в центъра се опитват да ускорят този процес. В момента се опитват да разработват различни видове тъкани за различни органи, които да бъдат тествани с лекарства.

През 2013 г. Във Франция стартира националният проект IMODI, който обединява научни звена и компании с цел да се събират туморни клетки от пациенти от цялата страна.  Общата стойност на проекта е 41 млн. евро, като френското правителство участва с 13,4 млн. евро. 

Специалистите от екипа на CTIBIOTECH поставят клетките в биореакторите, за да създадат 3D модели на тъкани. Основната идея е да се създаде един 3D тумор от даден пациент, след това той се разделя на части и от тях специалистите се опитват да отгледат колкото е възможно повече микротумори. Така едновременно върху тумора се тестват много различни лекарства, за да се открие подходящото за всеки пациент.

Микроклиматът на раковия тумор е изключително комплексен, като се променя през цялото време. В различните видове тумори има съвсем различни видове клетки. Целта на проекта е в лабораторията да се създадат микротумори, които след това се дават на фармацевтичните компании и на изследователските центрове в болници и университети, където върху тях се тестват различни лекарства.

Проф. МакГъкин бе любезен да обясни целите на проекта IMODI пред CredoWeb.

 

 

-        Проф. МакГъкин, какво представлява проектът IMODI?

Целта на проекта IMODI е ускоряване на процеса, при който се откриват точните лекарства за рак за всеки отделен индивид. В миналото хората са лекувани като една група от онкоболни – с рак на гърдата, рак на черния дроб или рак на простатата. Бъдещето на терапиите обаче е в това да се опитаме да разделим туморните заболявания на групи и в самите групи  пациентите отново да бъдат разделени на групи. След това процедурата е следната – взема се материал от тумор от отделен пациент, изпраща се в нашата лаборатория, ние го разделяме на части, като от един тумор правим 100 еднакви такива. Целта ни е да можем да изпробваме върху тях колкото се може повече лекарства в различни комбинации, за да открием правилната за дадения пациент. Целта ни е да открием специфична терапия за дадения пациент, вместо да чакаме 6 месеца, за да установим дали стандартната действа.

-        Представихте технологията на 3D биопринтинг.  Тя ли е основния метод, с който тествате туморите?

Всъщност можем да го направим и на ръка. Вземаме тумор от пациент и го разделяме на 100 части в лаборатория, за да го тестваме. Процесът обаче е доста бавен, а ние искаме да го ускорим, защото при онкоболните най-важна е бързината, с която ще получат терапия. Ние не искаме да чакаме 3 месеца, за да открием кое е правилното лечение за конкретния пациент. Защото дотогава туморът ще е нарастнал. Затова идеята е да се чака не повече от 2 седмици, след което да могат да се тестват лекарствата върху тумора. И след 4 седмици вече да имаме отговор.

-        Как събирате клетките?

Вземаме тумори от пациенти от цяла Франция.  Разделяме ги и ги оставяме да нарастнат в нашия изследователски център в Лион. Изчакваме малко повече от 2 седмици, за да може биоматериалът и клетките да се смесят и да образуват връзки.  Много често в процеса на тестването работим с фармацевтични компании, изследователски центрове, университети, които създават нови лекарства. Предоставяме им нашата система, за да могат да тестват лекарствата.

Целта ни е да тестваме както стандартни методи, така и нови методи, за да можем да разделим нашите пациенти. Ако един човек реагира на нормалната терапия – отлично, защото тя е много по-евтина. Пациенти с „по-трудни“ тумори обаче реагират на новите терапии.

В момента правителствата се страхуват да плащат за нови терапии, защото са много скъпи и защото не могат да ги предложат на всеки пациент да ги пробва. Ние искаме да им предложим нов начин, по който се определя дали пациентът е подходящ за дадената терапия.

-        За всички видове тумори ли става въпрос?

Засега работим само с 10 вида тумори.

-        Имате ли вече конкретни резултати?

Това е нов проект, който се финансира от френското правителство и продължава до 2020 г. Сега сме във фазата на тестването на лекарствата. От следващата година започваме работа с пациенти на базата на резултатите. В болниците вече се правят клинични изпитания, но няма да бъдат обявени резултати преди края на проекта.

Проектът е национален, финансира се от френското правителство. В него участват 14 университетски болници във Франция, 6 малки компании и 6 много големи компании.

Бихме искали обаче повече хора в Европа да се включат. Затова си сътрудничим с някои специалисти от България, за да се опитаме да разширим проекта и във вашата страна.

 

Автор Петя Дикова

Коментари