Публикация

Касата ще следи ефективността на скъпите лекарства за домашно лечение


Националната здравноосигурителна каса ще създаде нов регистър с база данни по отделни заболявания, за които се предписват скъпоструващи лекарства за домашно лечение. 

Чрез него ще може да се проследи ефективността на лечението, като се наблюдават различни показатели: усложнения на заболяването, болнично лечение, смяна на терапията и др.

Всички показатели ще бъдат описани в карта за съответното заболяване. Тя ще съдържа данни за предписаното в момента лекарство, резултати от задължителните за тази диагноза изследвания, както и за предишно лечение с други препарати.

По този начин ще се направи пълно проследяване на медицинските грижи, оказани на даден пациент – обезпеченост с лекарства, диспансерно наблюдение и болнично лечение, посочва касата.

Анализът на данните за предписаните лекарства по области и лекари, издаващи протоколи, ще помогне за подобряване на контрола по изписване на скъпоструващи медикаменти и ще позволи да се планират необходимите за тях средства.

НЗОК ще започне проверка на работата на лекари, които са издали голям брой протоколи, без да има данни за увеличаване на заболеваемостта.

Регистърът ще се изгради с помощта на водещи специалисти по съответните заболявания, както и с участието на пациентски организации.

Коментари