Публикация

Радиационното облъчване у деца при аварията в Чернобил е повишило риска за тиреодни възли

Ново проучване доказва, че радиационното облъчване у деца по време на ядрената авария в Чернобил е повишило риска за последващо развитие на възли на щитовидната жлеза


     Наскоро в авторитетното  научно списание по ендокринология и метаболизъм – The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,   беше публикувано проучване  разкриващо,  че децата  които са били изложени на радиацията от Чернобилския  ядрен инцидент  (април 1986 г)  имат повишен  риск за последващо развитие на възли на щитовидната жлеза. 

     Д-р Елизабет Кахун от изследователския екип  на  отдела по радиационна епидемиология при Националния раков институт в Бетезда, САЩ  изтъква че докато вътрешното облъчване по време на детството е  доказан  рисков фактор  за рак  на щитовидната жлеза,  същото  по отношение на тиреоидните  възли е слабо  проучено. Задачата им е била да установят дали съществува връзка между дозата на  облъчване с 131-йод и тиреоидните нодули при млади хора,  които са били в детска възраст по време на Чернобилската авария.  Изследователите са провели скрининг за тиреоидна патология включващ 11 970 жители на Беларус,  които по време на инцидента са били под 18 години. Използваните методи са били  палпация на щитовидната жлеза, ехография, кръвни, уринни анализи и други медицински изследвания.  Изчисляван е статистическият  риск за единични и множествени възли на щитовидната жлеза  в зависимост от  погълнатата доза  в грей единици  (excess odds ratios per Gray).  Учените са установили,  че рискът по отношение на всички видове възли – злокачествени и доброкачествени,   се повишава с нарастване  дозата на 131-йод;  за неопластичните възли – рак на щитовидната жлеза,  той е бил най-висок, но без  да има корелация с размера им.  За доброкачествените нодули е намерен по-висок риск при тези с размери  ≥10 mm,  като между  единични и мултинодозни образувания  не е намерена разлика.

     Aвторите заключават, че вътрешното облъчване с  йод-131 се свързва с повишен риск за развитие на неопластични възли на щитовидната жлеза  без значение за размера им, докато за доброкачествените възли – нодозна гуша,  е намерена асоциация  риск/облъчване само при по-големите възли. Резултатите подкрепят теорията и предоставят убедително доказателство,  че децата изложени на  радиация  са много по-податливи  към  развитие на тиреоиден рак.

Коментари