Публикация

Екипи на ВМА тренираха авиомедицинска евакуация с американски колеги в Германия

Екипи на ВМА тренираха авиомедицинска евакуация с американски колеги в Германия

Получената висока оценка от командването на учението е поредното доказателство за добрата работата и авторитета, с който се ползват на медицинските екипи на ВМА сред чувдестранните ни партньори.


Медицински екипи летателен състав от Научно-приложния център по военномедицинска експертиза,авиационна и морска медицина към ВМА участваха в ротационно учение „SABER JUNCTION 17” в тренировъчния център на Силите на САЩ - Хохенфелс, Германия, съвместно с военни формирования от САЩ, Полша, Румъния, Литва, Великобритания и Албания.

По време на подготовката подп. д-р Диана Станева-Гочева, лекар-борден и ст. сержант Цветелина Иванова, мед. сестра-борден имаха възможност да изпълняват задачи за авиомедицинска евакуация, съвместно със свои американски колеги, част от авиационния компонент на 10-и планински батальон от сухопътните войски на САЩ.

В рамките на почти месец, от 24.04-19.05.2017 г., и при полеви условия екипите изпълняваха съвместни задачи за евакуация по въздух на болни, пострадали и ранени от Роля 1 до Роля 2 и от Роля 2 до Роля 3, разгърнати от страните-участнички.

При получаване на искане за медевак екипажите разполагаха с 15-минутна готовност за излитане. Целта е да се спази правилото за „златния час” за оказване на първа медицинска помощ на ранените, а в зависимост от броя на пострадалите се определя и колко хеликоптера да излетят.

Съгласно целите на учението, бяха отработени елементи на планиране и координация, общи медицински процедури, лечебни дейности по време на полет, триаж на пациенти и подготовката им за авиомедицинска евакуация, действия на медицинските екипи на борда на хеликоптера и комуникация с летателните екипажи, изработване на процедури по документално приемане, транспортиране и предаване на пациентите между различните медицински звена, както и елементи на защита преди и по време на авиомедицинска евакуация, елементи на медицинско снабдяване, процедури при авиационни инциденти и аварийно напускане на въздухоплавателното средство в съответствие с STANAG 3204-MEDAEROMEDICAL EVACUATION.

Авиомедицинската евакуация е основен елемент на осигуряване на военнослужещите в мирно време, при военни действия, както и при изпълнение на задгранични мисии.

Участието в поредната ротационна подготовка допринася за усъвършенстване и обогатяване на професионалния опит и познания на екипите за авиомедицинска евакуация в условията на съвместна работа в международна среда.

Получената висока оценка от командването на учението е поредното доказателство за добрата работата и авторитета, с който се ползват на медицинските екипи на ВМА сред чувдестранните ни партньори.

Коментари