Публикация

КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, пресъздаващи живота преди и след трансплантация

КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, пресъздаващи живота преди и след трансплантация

ТЕМА: ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ – ЖИВОТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИЗКУСТВОТО


 

 

Изпълнителна агенция по трансплантация,  в партньорство с Дирекция „БМЧК” към НС на БЧК, обявява национален конкурс за художествени и дигитални произведения, пресъздаващи живота на пациентите преди и след трансплантацията, както и акта на донорството като хуманен жест в човешките взаимоотношения.

Целите на конкурса са:

  1. Благотворителен търг на избраните произведения, от който събраните средства ще бъдат разпределени към сумата за изграждане на Паметник на донора в Южен парк, от една страна и от друга – към Фонд на БМЧК за насърчаване и развитие на творческите способности на деца и младежи със специални образователни потребности и/или нисък социален статус.
  2. Съставяне на детска книжка за човешкото тяло от екип финалисти от художествената област, в която ще бъде подробно визуално и текстово обяснено „Що е то донорство и Що е то трансплантация?“
  3. Изработване на анимационен филм за донорството и трансплантацията от финалистите от дигиталната област.

Резултатите от конкурса са насочени към повишаване осведомеността на обществото за донорството и трансплантациите и по-специално на децата и младежите, чрез по-достъпен и забавен начин на предоставяне на информацията. 

Съвместната инициативата е продължение на проведените през годините от Български младежки Червен кръст конкурси за уязвими деца и младежи, които желаят да развиват творческите си способности в сферата на изобразителното изкуство. Тази година обхватът на потенциалните заинтересовани страни се увеличава и с нова категория участници – ученици и студенти от художествени училища и университети, пациенти с редки заболявания, трансплантирани пациенти от пациентски организации и живи донори с художествена дарба. 

Подборът на кандидатите ще бъде направен от експертна комисия, която ще включва представители от художествени институции, специалисти от определени сфери на художественото и дигитално изкуство, както и служители от двете иницииращи конкурса структури – Изпълнителна агенция по трансплантация и НС на БЧК, дирекция „БМЧК”.    

За допълнителна информация, моля да се обръщате към Радостина Гетова, главен експерт „Връзки с обществеността”, Изпълнителна агенция по трансплантация, тел. 0884 261 877 и e-mail: radostina.getova@bgtransplant.bg и Диляна Димитрова, експерт „Социални дейности и комуникации“, Дирекция „БМЧК”, тел. 0886 281 858 и e-mail: d.dimitrova@redcross.bg.

 

Условията за кандидатстване в конкурса можете да видите в прикачения файл!

 

Прикачени файлове

docx

Коментари