Публикация

Касата ще съдейства на НОИ при проверки на болнични листове


НЗОК всеки месец ще предоставя на Националния осигурителен институт информация за издадени болнични листове от общопрактикуващите лекари и от специалистите.

Справката ще включва идентификация на издалия болничния лист, както и на пациента. Други данни, с които касата разполага, са номер на болничния лист, период на валидност и диагноза, за която е издаден.

Информацията ще послужи на НОИ при проверки на болнични листове, уточнява НЗОК.

Коментари