Публикация

„Актавис“ спира продажбата на два антибиотика у нас

Те ще изчезнат от пазара още в началото на следващата година


Притежателят на разрешението за употреба – „Актавис“ ЕАД, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 31.01.2018 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Tobramycin Actavis 80 mg/2 ml solution for injection 2ml x 5, съдържащ активното вещество tobramycin.

Терапевтични показания: за лечение на тежки инфекции, причинени от чувствителни на продукта микроорганизми, като:
- тежки инфекции като септицемия и неонатален сепсис;
- сериозни инфекции на ЦНС – менингити;
- инфекции на долните дихателни пътища като пневмония, бронхопневмония, остър бронхит;
- интраабдоминални инфекции, вкл. перитонити;
- инфекции на кожата и кожните структури;
- инфекции на костите;
- усложнени и повтарящи се инфекции на пикочните пътища.

Тобрамицин Актавис се прилага в комбинация с други антибиотици за лечение на тежки инфекции, причинени от грам-отрицателни микроорганизми, когато не е възможно прилагането на по-слаботоксичен антимикробен продукт.
Продуктът се използва профилактично в хирургията при коремни операции и болни в реанимация. 

„Актавис“ е уведомила също ИАЛ, че от 31.01.2018 г. постоянно преустановява продажбите у нас и на лекарствения продукт Lincomycin Actavis 300 mg/ml solution for injection 2 ml x 5, съдържащ активното вещество lincomycin.

Терапевтични показания: лечение на тежки инфекции, причинени от чувствителни към линкомицин микроорганизми:
- инфекции на дихателните пътища - фарингити, бронхити, пневмонии, белодробни абсцеси;
- инфекции на гастроинтестиналния тракт – перитонити, интраабдоминални възпаления;
- инфекции на жлъчните пътища;
- гинекологични инфекции – вагинити, ендометрити, възпаления на органите в малкия таз, следоперативни вагинални инфекции;
- инфекции на костите и ставите – остри и хронични остеомиелити;
- инфекции на кожата и меките тъкани, фурункулози и вторични раневи инфекции;
- сепсис;
- като съпровождащо лечение при хирургически интервенции.

Линкомицин е подходяща алтернатива на лечение при пациенти, алергични към пеницилин.

Коментари