Публикация

„Онко – Smart“ - Иновативно и практично софтуерно решение за oнкологичните болници

„Онко – Smart“ - Иновативно и практично софтуерно решение за oнкологичните болници

Иновативно и практично софтуерно решение за централизирано разтваряне на цитостатични препарати в oнкологични болници „Онко – Smart“.


„Смарт Софтуер Системс“ е основен доставчик на персонализиран и иновативен медицински софтуер за управление и менажиране на болници в България. Доказал се партньор и разработчик с повече от 7 години опит в бранша, известен с платформата „JOYSTICK“.

Последователен в разработките си в отговор на наредба за централизирано разтваряне на цитостатични препарати в болничните аптеки, фирмата разработи иновативна и практична система достъпна за всички oнкологични болници и КОЦ с име „Онко-Smart”, която може да се интегрира с всяка една БИС система.

 

За техническите параметри разговаряме с главния програмист на “Смарт Софтуер Системс” ЕООД Тошко Андреев:

 

- От къде дойде идеята за този продукт?

 

Запознатите в бранша знаят, че излезе Наредба за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти на МЗ, според която цитостатичните препарати трябва да се разтварят централизирано в болничните аптеки, според  същата наредба всяка една болница, която работи с цитостатици трябва да има такава софтуерна система най-късно до 2018г.

 

- Какви са етапите при внедряване на системата „Онко-Smart?

 

Системата е изключително опростена за потребителя, екраните са много удобни и лесни за използване, а мобилната версия прави нещата още по интуитивни за работа.

В оперативен план единственото, което трябва да направим е да съгласуваме номенклатурите и режимите и кратко обучение по работни места без да прекъсваме процеса и работата.

 

- Какви са ползите за болниците?

 

На първо място неоспорим факт - Пази здравето на пациента.

Канализира и подобрява организационния процес.

Не на последно място положителен финансов ефект.

Интегрира се със всяка една БИС.

 

Системата е разработена със съдействието на МБАЛ „Надежда“, която е и ползвател на продукта.

 

За повече информация:

www.smart-ss.orgsupport@smart-ss.org

Коментари