Публикация

Български младежи участваха в проект за междукултурно образование в Бартошице

Участниците правиха музика заедно и чрез неформални методи се учиха на това, че младите хора са различни, но са бъдещето за Европа и могат да изградят общи ценности и идеи за гражданското общество.


Международният обмен на тема музика се проведе в Бартошице – Полша, включваше уъркшопи, стрийт пърформанс, дискусии и други методи от неформалното обучение.

Участниците в проекта разгледаха музиката на различните държави и обмениха опит за мултикултурното образование и обучение. Чрез презентации, симулации, театър и други неформални методи младежите намериха допирни точки в разбиранията си за музика, култура и общество.

Груповите сесии включваха още интернационални партита, творчески работилници, кратки семинари. Младежите се учат да играят, общуват, пеят и говорят на чужд език. Докато се забавляват, опознават чужди нации, фолклор, култури и езици, харесват други държави, етноси, религия и т. н. Така неусетно се възпитават ценности като солидарност и толерантност.

Подобряването на достъпа до ресурси и информация дава шанс за всички млади хора в ЕС да опознават различните култури и да имат по-добри възможности за придвижване, за професионална и социална реализация.

The project was financed by European Union through Erasmus+, Key Action 1, Mobility projects in the filed of youth. Activities were promoting active involvement of the participants, stimulating their initiatives. The learning environment offers flexibility of the learning process in order to meet the specific needs of the target groups.

Also the activities are focussion on the exchange of practices and experiences and learning by doing. The activities are developed in a non-formal context – games, simulations, debates, public coffee, energizers, group discussions, creative activities, and many more.

The youngsters participating in the youth exchange will develop those qualities and personal skills which forms the basis of the spirit and entrepreneurial behavior, will acquire specific skills and business knowledge on how to successfully start and run a business, will gain confidence in their own potential, they will be more confident in their abilities.


 

Коментари