Публикация

МУ – Плевен провежда първи прием на студенти по специалност „Медицинска козметика“

МУ – Плевен провежда първи прием на студенти по специалност „Медицинска козметика“

Таксите за обучение и броят на местата по държавна поръчка за всички специалности остават непроменени


С Постановление на Министерски съвет бе утвърден приема на студенти по държавна поръчка и таксите за обучение във висшите училища. По предложение на МУ-Плевен и тази година таксите се запазват непроменени, а местата за прием по държавна поръчка са малко повече в сравнение с миналата година. Новоприетите студенти по държавна поръчка в специалност «Медицина» от 90 стават 104, с годишна такса  на обучение 900 лева. Същата е годишната такса и за специалност «Фармация», по която ще се обучават нови 29 студенти по държавна поръчка.

 

Във Факултет «Здравни грижи» 700 лева е таксата на година за специалностите «Медицинска сестра» (56 места) и «Акушерка» (30 места), както и за специалностите към Медицинския колеж – «Медицински лаборант» (18 места), «Рентгенов лаборант» (18 места) и «Помощник-фармацевт» (18 места). По новата специалност «Медицинска козметика» ще се обучават 10 новоприети студенти по държавна поръчка, които също ще заплащат годишна такса от 700 лв. За изучаващите «Социални дейности» (9 места) годишната такса ще е 400 лв.

 

Във Факултет «Обществено здраве» по 640 лв. годишна такса ще заплащат желаещите да се обучават по специалностите «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» (34 места) и «Опазване и контрол на общественото здраве» (17 места). Бакалавърската програма по специалност «Управление на здравните грижи» (25 места), задочна форма на обучение, ще струва на студентите 400 лв. годишно, а магистърската програма по същата специалност (40 места), задочно обучение, ще бъде в размер на 450 лева.

 

Докторантите на МУ-Плевен ще заплащат непроменена годишна такса от 800 лева за редовна форма и 400 лева – за задочна. 

 

Коментари