Публикация

Как да открием правилния медицински специалист?

Как да открием правилния медицински специалист?

В живота на човек се случва поне веднъж да се появи проблем, който изисква намеса на медицински специалист.


Многообразието от лекари обърква хората, даже и човек често се пита към какъв лекар да се обърне, когато има заболяване.

Когато хората се разболяват, голяма част от тях се обръщат към личен си лекар. Общопрактикуващ, известен също като семеен лекар, е лекар, който се е специализирал в областа на общата медицина. Обща медицина е широка медицинска специалност, която се занимава с профилактиката, диагностиката, терапията и рехабилитацията при човешките болести. Това е най-широката специалност в медицината.

Специалисти са лекари, които са фокусирали своето обучение в една или няколко области. Тези лекари са тясно специализирани и имат богато следдипломно обучение.

Най-голямата социална медия в света за служебни контакти LinkedIn подрежда професията „лекар“ на първо място сред най-търсените и обещаващи професии за 2017 година.

Наименованието на медицинските специалисти се определя по заболяванията на органите, които лекуват. Няколко примера за лекари с названия идващи от медицинския проблем:

 • Оториноларинголог – лекува болести на ухото, носа, носоглътката и гърлото.
 • Проктолог – лекар по правото и дебелото черво.
 • Флеболог – специалист по болести на вените.
 • Мамолог – лекува млечната жлеза.
 • Ангиолог – специалист по лечение на артериалните заболявания /атеросклерозата, венозните тромбози и белодробни емболии/.
 • Ендокринолог - медицински специалист, който изучава жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм.

Другият вид медицински специалисти са с подчертани първи букви от метода на лечение:

 • Иридодиагностик – диагностицира заболяването по състоянието по дъговата обвивка на очите.
 • Фитотерапевт – лекува пациентите с препарати от растителни суровини.
 • Реаниматор – специалист по възстановяване на рязко нарушени или временно загубени важни функции на организма.

Трети вид специалисти са тези, които лекуват определен вид заболявания:

 • Фтизиатър – специалист в областта на лечението и профилактиката на туберкулозата.
 • Онколог  – лекува различни тумори.
 • Алерголог – занимава се с лечението и профилактиката на алергичните заболявания.
 • Епидемиолог – изучава причините за възникването и разпространението на болести в човешките общества и прилага получените знания за ограничаване и ликвидиране на публичното здраве.
 • Остеопатолог - докторите по остеопатия се фокусират върху опорно-двигателния апарат и превантивна грижа.

Съществуват и други видове специалисти определяни според възрастта на пациентите си като педиатър /лечение на деца/ и герoнтолог /хора в напреднала възраст/. Медицинските лица са разделение и в лечението на жени и мъже, съответно гинеколог и андролог.

Медицинските специалисти в България са разделение в следните области:

 1. Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина – лекарите са специалиализирани в грижа към бъдещите майки, използват съвpeмeнни peпpoдyĸтивни тexнoлoгии за диaгнocтиĸa и лeчeниe нa бeзплoдиeтo. Проследяват процесите, които протичат по време на бременност.
 2. Клинична алергология – специалноста се занимава с профилактиката, диагнозата, лечението и рехабилитацията на болни от алергични заболявания. Той лекува следните заболявания: риноконюнктивит, астма, уртикария и ангиоедема, атопична и неатопична екзема, хранителна алергия, медикаментозна алергия, инсект-алергия, анафилаксия и т.н.
 3. Гастроентерология - лекар завършил обща медицина и допълнително специализирал гастроентерология като специализация в продължение на 4 години от дипломирането му за лекар-обща медицина. Той се занимава с диагностиката, изследването и лечението на заболявания на коремните органи при човека.
 4. Кожни и венерически болести - диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболянвания /предавани инфекции/.
 5. Ендокринология и болести на обмяната – медицински експерти в откриване и лечение на множество ендокринни нарушения. Ендокринологията е наука за болестите свързани с жлезите с вътрешна секреция и болестите на обмяната на веществата.
 6. Вътрешни болести - медицински специалист, който се занимава с профилактиката, диагностиката, терапията и рехабилитацията при болести на дихателната система (Пулмология), на сърцето и кръвообращението (Кардиология), на храносмилателните органи (Гастроентерология), на бъбреците и отвеждащите пътища отделителната система (Нефрология), на кръвта и кръвообразуващите органи (Хематология), на кръвоносните съдове (Ангиология), на метаболизама и на жлезите с вътрешна секреция (Ендокринология), на имунната система (Имунология), на съединителната тъкан (Ревматология), на инфекциозните болести (Инфектология) и отравянията (Токсикология).
 7. Инфекциозни болести – специалистите правят лечение на хора достигнали до крайната фаза на еволюцията на заболяването. Съществуват следните инфекции: въздушно-капкови инфекции; чревни инфекции; трансмисивни инфекции; инфекции на външните покривки; полово предавани; инфекции с множествен механизъм на предаване.
 8. Кардиология – лекарите специалисти се наричат кардиолози. Област в медицината, която се занимава със заболявания на сърдечно-съдовата система. Секторът е разделен на подобласти: коронарна болест, сърдечна недостатъчност и електрофизиология.
 9. Клинична лаборатория – медицинските специалисти анализират взетите проби от пациентите.
 10. Нервни болести – лекарите лекуват болести на нервната система, които включват заболявания, засягащи централна и периферна нервна система, както и други състояния, водещи до анатомични и функционални нервни нарушения.
 11. Нефрология – диагностика и лечение на бъбречни заболявания.
 12. Медицинска онкология – лечение на туморни образования.
 13. Ортопедия и травматология – специалистите диагностицират и лекуват всички болести на опорно-двигателния апарат.
 14. Ушно-носно-гърлени болести – различни видове заболявания свързани с ушите, носа и гърлото.
 15. Очни болести – специалиста в тази област се нарича офталмолог, занимава се с болестите на зрителния анализатор и с лечението им. Очния лекар преглежда очите, използвайки специализирана апаратура, така че да се установи точното заболяване. Вътрешността на двете очи също се оглежда с уред, известен като офталмоскоп. При съмнения в диагнозата могат да се на назначат и други изследвания.
 16. Медицинска паразитология - самостоятелна медицинска специалност, изучаваща паразитите по човека и причиняваните от тях заболявания. Тя се подразделя на – медицинска протозоология, медицинска хелминтология и медицинска арахноентомология.
 17. Педиатрия – тази област проследява физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания. Възрастовата граница на децата е от 0 до 18 години.
 18. Психиатрия – медицинския специалист се нарича психиатър. Това е вид клинична медицина, която изучава психичните разстройства и техните причини, патогенеза, клинична картина, протичане, патологична анатомия, патофизиология, разпространение, лечение и профилактика. Психиатрията се занимава и с изолиране на лица с психични разстройства или с патологични умствени отклонения, които представляват потенциална опасност както за тях самите, така и за околните.
 19. Пневмология и фтизиатрия - медицинска специалност, която се занимава с болестите на дихателната система.
 20. Ревматология - диагностика и терапия на възпалителни, дегенеративни обменни ставни заболявания, възпалителна и дегенеративна патология на гръбначния стълб и системни заболявания на съединителната тъкан. Лекарите, които специализират в тази специалност, се наричат ревматолози.
 21. Образна диагностика – лекаря използва образни технологии за диагностична информация относно морфологията, патофизиологията, хистопатологията и функцията при различни болестни състояния. Тя включва инвазивни методи на диагностика и минимално инвазивни интервенционални методи на лечение под контрола на образните методи.
 22. Урология - урологията е медицинска специалност, която се занимава с диагностиката, лечението и профилактиката на болестие на мъжката и женската пикочо-отделителна система (бъбреци, уретери, пикочен мехур, уретра), както и на мъжката полова система.
 23. Физикална и рехабилитационна медицина – тази област от медицината се занимава с възстановяване на пациентите след травми, инсулти, инфаркти и др.
 24. Клинична хематология - обхваща диагностиката и лечението на заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система.
 25. Хирургия – медицинския специалист наречен хирург, който чрез оперативни намеси (интервенция) по цялото човешко тяло отстранява възникналия проблем. Под понятието „хирургия“ се разбира дисциплината обща хирургия. Тъй като тя е комплексна медицинска дисциплина, са се обособили различни специалности, насочени към лечението на различни органи и системи на човешкото тяло. В зависимост от това тя се разделя на хирургични подспециалности и специалности с хирургична насоченост.
 26. Анестезиология и интензивно лечение - дял от медицината, който представлява самостоятелна, основна теоретична и практическа наука, решаваща проблемите на борбата с болката, която съпътства почти всички болестни процеси. Анестезиолога прилага методите на обезболяване, мускулното отпускане, промяна в съзнанието и потискане на нежелани ефекти, с цел извършване на различни диагностични и лечебни намеси. Успоредно с анестезиологията се развива и реанимацията – науката за възвръщането към живота на пациенти, намиращи се в крайно тежко, критично състояние.
 27. Гръдна хирургия - диагностика и лечение на хирургичните болести на гръдния кош.
 28. Инвазивна кардиология - диагностициране и лечение на комплексни съдови заболявания, като аневризми и малформации на централната нервна система, както и рядко срещани съдови заболявания във всяка част на човешкото тяло.
 29. Неврохирургия – неврохирурга извършва неврохирургично лечение на заболявания на централната нервна система, гръбначния стълб и периферните нерви.
 30. Съдебна медицина - специалност, която обхваща развитието и приложението на медицински и природно-научни знания за нуждите на съдебната система.
 31. Съдова хирургия – хирургът чрез оперативна намеса отстранява заболявания на кръвоносните съдове.
 32. Кардиохирургия – високоспециализирани хирургични операции на сърдечно-съдовата система.
 33. Клинична алергология и педиатрия - лечение на всички остри, обострени и хронични алергични болести.
 34. Детска ендокринология и болести на обмяната – медицински специалист, който лекува всички жлези с вътрешна секреция, АПУД системата, връзката помежду им, както и връзката им с ЦНС, с другите органи и системи в организма, както и с обмяната на веществата.
 35. Детска кардиология - обгрижване на децата със сърдечно съдови заболявания – диагностично уточняване, проследяване на пациентите след преминаване на реанимационния период, проследяване на естествената еволюция, ефектите на проведеното лечение, както и на непосредствените, междинни и отдалечени резултати след хирургично лечение и интервенционални процедури.
 36. Детска пневмология и фтизиатрия – лекаря е специализиран в заболяванията на бронхобелодробната система в детска възраст.
 37. Клинична токсикология - преобладаваща клинично-диагностична насоченост, която се занимава с диагнозата и лечението на острите и хронични екзогенни отравяния.
 38. Детска психиатрия – детски педиатри, които се грижат за психичното здраве и социално благополучие на децата и юношите.
 39. Детска ревматология - диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания, на автоимунни възпалителни системни заболявания на съединителната тъкан при децата.
 40. Трансфузионна хематология - специалисти по здравни грижи, които имат за цел да осигурят качествено обслужване на пациенти и кръводарители.
 41. Микробиология -  специалиста по микробиология изучава отделните микроорганизми, според тяхната систематика. Трите основни клона на специалната микробиология са: вирусология – изучава вирусите, бактериология – изучава бактериите, микология.
 42. Обща и клинична патология - специалност, при която чрез изследване на починали болни или на човешки клетки, тъкани и органи се установяват причините за заболяванията и смъртта.
 43. Вирусология – изучаване и изследване на вирусите.
 44. Клинична имунология - дейност в областта на имунологията, нефрологията, педиатрията, кардиологията, ревматологията, хематологията, трансплантологията и др.
 45. Нуклеарна медицина – медицински специалист, който се занимава с диагностика и лечение с помощта на белязани с радионуклиди химични съединения, които се аплицират в човешкото тяло.
 46. Детска хирургия – грижа за детето чрез оперативен метод.
 47. Детска клинична хематология и онкология - високо квалифициран и специализиран в областта на детската хематология и онкология. Лечението на децата се осъществява съобразно изискванията на съвременните европейски стандарти за лечение на детските кръвни и злокачествени заболявания.
 48. Детска гастроентерология - съвременна диагностика и лечение на заболявания на гастроинтестиналния тракт, черен дроб и панкреас.
 49. Детска нефрология и хемодиализа – лекаря е специализиран по лечението на бъбречните заболявания в детската възраст.
 50. Детска неврология - изследване и лечение на детски неврологични заболявания като епилепсия, детска церебрална парализа, възпалителни заболявания на централната и периферната нервна система.
 51. Лицево-челюстна хирургия - диагностична, хирургична и лечебна дейност на заболявания на лицето, главата, шията и устната кухина.
 52. Неонатология – специалиста се занимава с медицински грижи за новородени, по-специално болни или недоносени бебета.
 53. Пластично-възстановителна и естетична хирургия – еконструктивна и естетична технология. Обект на дейността й е цялото човешко тяло. Основна цел на пластичния хирург е възстановяването на естествената форма и функция у хората, страдащи от вродени деформации, придобити в резултат на травми, както и разкрасителна процедура.
 54. Лъчетерапия - използва високоенергийни рентгенови лъчи или частици, за да убива раковите клетки.
 55. Медицинска радиология - различни методи за създаване на медицински изображения. Област на радиологията е рентгенологията, която се занимава с използването на рентгенови лъчи. Медицинските изображения са ултразвук, компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс. Техническото изпълнение се прави от квалифициран специалист - рентгенов техник.
 56. Медицинска генетика - специалиста има съвременни знания за наследствената патология и генетичната предразположеност към широко разпространени заболявания, умения за диагностиката и генетично консултиране на пациентите.
 57. Обща стоматология – лекаря е компетентен в диагностиката, етиологията, патогенезата, профилактиката и лечението на: оралните заболявания, заболяванията на твърдите зъбни тъкани, зъбната пулпа и периодонциума на постоянните зъби, заболяванията, засягащи пародонта и периимплантните тъкани, всички хирургични заболявания на устната кухина и асоциираните с тях заболявания на челюстите и лицево-челюстната област и протетичната дентална медицина.
 58. Детска стоматология – лечение на деца със стоматологични проблеми.
 59. Орална хирургия – различни интервенции в областта на денталната хирургия.
 60. Общопрактикуващ стоматолог без придобита специалност – дентален специалиалист по обща диагностика.
 61. Лицево-челюстна хирургия - специалност, която обединява  терапевтични и оперативни методи от хирургия, стоматология, неврохирургия, УНГ, офталмология.
 62. Хранене и диететика - медицинска специалност с мултидисциплинарен характер, отразяваща връзките между храните, храненето, здравето и болестите.
 63. Магистър фармацевт – лекаря има придобити специални знания и умения за човешкия организъм, влиянието на различните медикаменти върху него, създаването на лекарствени продукти.
 64. Помощник фармацевт – участва в лекарствоснабдяването и лекарстворазпространението. Специалистите приготвят, съхраняват, отпускат лекарствени форми; билкови смеси, козметични средства, диетични продукти, санитарно-хигиенни материали и други.
 65. Лекар без специалност, работещ под наблюдение на специалист
 66. Лъчелечение – област от медицината предназначена за пациенти с хистологична диагноза злокачествен тумор, случаи с доброкачествени тумори на мозъка и съдови малформации.
 67. Ангиология - специалист по лечение на артериалните заболявания /атеросклерозата, венозните тромбози и белодробни емболии/.
 68. Професионални болести – лечение на пациенти пострадали при професионална работа от химични агенти.
 69. Акушерство и гинекология с квалификация по онкогинекология – медицински специалисти осъществяващи медицински дейности в областта на АГ.
 70. Кожни и венерически болести с квалификация по онкодерматология – дерматолога е специалист по болестите на кожата, разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика. Предмет на дейността му са над 1200 различни заболявания. Венеролога проследява болестите, които се предават при полов контакт. Специалистите в това направление са с придобита квалификация в областта на онкологията.

 

Коментари