Публикация

Маждународна конференция: От Европейската към Националната здравна политика

Маждународна конференция: От Европейската към Националната здравна политика

Събитието е под патронажа на Ректора на МУ-София проф. д-р Виктор Златков, дм и във връзка със 100 годишнината на Медицински Университет - София


Факултет по обществено здраве, МУ-София организира Международна научна конференция на тема: „От Европейска към национална здравна политика“, посветена на 100-годишния юбилей на МУ-София.

Форумът ще се проведе на 9-10 октомври 2017 г. в София Тех Парк.

Официален език: Английски и Български (осигурен симултантен превод)

Срок за регистрация и изпращане на резюмета: 30 Юли 2017

Регистрационна такса за българи: 150 лв 

Конференцията е насочена към стимулиране на международното сътрудничество и ще предостави уникална възможност за изява и професионално развитие на всички. 

Международният форум „От Европейска към национална здравна политика“ е важен социален и научен форум, който включва дейности и сесии , фокусирани върху обмен на опит, идеи и добри практики. Участниците ще имат възможност да споделят своите виждания чрез участие в паралелните сесии, ръководени от международни гост лектори, в различни области на здравния мениджмънт и политика.

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

     1. Здравна политика

 • Здравна политика и мениджмънт
 • Икономика на здравеопазването
 • Оценка на здравните технологии
 •  
 • 2. Здравна превенция
 • Трудова медицина
 • Превантивна медицина  
 •  
 • 3. Социална медицина
 • Социална медицина
 • Медицинска етика, биоетика и медицинско право
 • Медицинска педагогика
 •  
 • 4. Здравни грижи 
 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Кинезитерапия
 •  

 • Информация за регистрация във форума може да получите на сайта на ФОЗ, МУ-София:
  http://foz.mu-sofia.bg/

 •  

 

Коментари